Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie. Jego budżet szacuje się na 26,2 mld euro. Jest to niemal dwukrotność kwoty finansowania przeznaczonej na poprzedni program (na lata 2014–2020). W programie na lata 2021–2027 kładzie się silny nacisk na włączenie społeczne, transformację ekologiczną i cyfrową oraz promowanie uczestnictwa młodych ludzi w życiu demokratycznym. Program wspiera realizację priorytetów i działań określonych w europejskim obszarze edukacji, Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej oraz europejskim programie na rzecz umiejętności. Program ten również:
- wspiera Europejski filar praw socjalnych
- służy wdrożeniu strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019–2027
- pozwala rozwijać europejski wymiar sportu.

Dni 15-17 października to obchodzone corocznie na całym świecie święto wielojęzyczności, multikulturowości, mobilności edukacyjnej i promowania europejskich wartości - ErasmusDays. Uczestnicy programu Erasmus+, realizatorzy projektów, absolwenci, organizacje i Narodowe Agencje organizują lokalne wydarzenia dla mieszkańców, mediów i decydentów, by informować o programie Erasmus+ oraz różnorodnych projektach, które on wspiera.

Projekty realizowane w ramach akcji Erasmus + służą wprowadzaniu długofalowych zmian,  innowacji i dobrych praktyk tam, gdzie jest to niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na różnych poziomach edukacji. Uczniowie korzystający z mobilności edukacyjnej zdobywają wiedzę oraz umiejętności, doskonalą swój rozwój osobisty a także zdolności do zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Realizacja projektów wpływa na innowacyjność oraz jakość nauczania i szkolenia w Europie, wzmacnia kompetencje językowe, a w rezultacie zwiększa zrozumienie innych kultur i krajów.

23 października br. Mobilne Centrum Edukacyjne Erasmus+ zagościło w ZST. Dzięki temu młodzież naszej szkoły miała okazję wziąć udział w bardzo interesujących zajęciach - z robotyki, podstaw programowania oraz języków obcych - podczas których mogła m.in. przenieść się w świat wirtualnej rzeczywistości. Uczniowie otrzymali ponadto kolejne cenne wskazówki dotyczące efektywnego uczenia się języków obcych przez zabawę. Bardzo podobała im się gra w przyporządkowanie znaczenia słów w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim oraz francuskim. Świetnie poradzili sobie również w „Milionerach" w języku angielskim.

Zespół Szkół Technicznych został szkołą partnerską w zatwierdzonych do realizacji projektach programu Erasmus+ Edukacja szkolna KA229 w ramach Akcja 2 – Partnerstwo Współpracy Szkół. Przez dwa kolejne lata uczniowie z kilku państw będą wzajemnie zapraszać do siebie partnerów, aby osiągnąć cele projektów. Projekt "Eko-dron: latające roboty do monitoringu zanieczyszczenia środowiska” powstał w odpowiedzi na potrzebę wyrażoną przez szkoły partnerskie, aby rozwijać uczniów kształcących się na kierunkach technicznych. Projekt ten zakłada, że dzięki międzynarodowym szkoleniom i związanymi z nimi mobilnościami, uda się skonstruować dwa drony zdolne do badania poziomu zanieczyszczenia powietrza i wody w terenie. Partnerzy projektu to cztery europejskie szkoły:  włoska ItiLs F. Giordani, koordynator, rumuńska Scoala Gimnaziala Petru Rares, turecka Fevziye Tezcan MeslekiveTeknik Anadolu Lisesi i Zespół Szkół Technicznych w Turku.

Nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych w Turku mieli okazję uczestniczyć w szczególnym wydarzeniu, jakim był jubileusz 30 - lecia  projektu Erasmus. Uroczystość odbyła się na PGE Narodowym w Warszawie. Ważnym elementem jubileuszowych obchodów (18-lecie  Erasmusa w Polsce i 30-lecie  jego istnienia w UE) były spotkania z wiceministrami: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sportu i Turystyki oraz Edukacji Narodowej. Właśnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki  nasza szkoła wiąże nadzieje na kolejne wymiany wspierające ten sektor edukacji.

W dniu 28.10.2016 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się sympozjum podsumowujące pobyt uczniów - kształcących się w  zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik logistyk i technik organizacji usług gastronomicznych - na praktykach zawodowych w Niemczech, w Duisburgu i w Lipsku, w ramach projektu ERASMUS + Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej.

Dnia 28.09.2015 r. odbyło się sympozjum podsumowujące pobyt uczniów klas: 3TC (technikum mechaniczne), 2TM (technikum mechatroniczne), 2TL i 2TS (technikum logistyczne) oraz 3TG i 3TO (technikum organizacji usług gastronomicznych) na praktykach zawodowych w Niemczech, w Duisburgu i w Lipsku. Uczniowie, którzy odbyli praktykę w ww. miejscowościach przedstawili swoim młodszym kolegom - w formie prezentacji multimedialnej - zadania, które wykonywali podczas praktyk, a także formy spędzania czasu wolnego. Celem sympozjum było zachęcenie młodzieży do udziału w projekcie, nauki języków obcych, a także do rozwijania zainteresowań, które są bardzo ważne w rozwoju każdego człowieka. Do sympozjum przygotowali uczniów: koordynator projektu – pan Michał Gronostaj, a także nauczycielki języka niemieckiego – pani Aneta Kuźma i pani Ewa Myśler-Perlińska.

Dnia 25.09.2014 r. w auli ZST odbyło się oficjalne rozpoczęcie nowego projektu mobilnościowego w ramach programu ERASMUS+,  który realizowany będzie w Zespole Szkół Technicznych w Turku w latach 2014 - 2016. Na spotkaniu, na którym dokonano podsumowania dotychczasowych działań wynikających z programu, uczniowie mogli zapoznać się z umiejętnościami oraz kompetencjami nabytymi przez ich starszych kolegów podczas praktyk zagranicznych. Sympozjum podsumowujące pobyt uczniów klas trzecich w Niemczech, było szansą,  dla uczniów klas technikum: mechanicznego, mechatronicznego, logistycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych, na zapoznanie się z programem projektu oraz warunkami rekrutacji  na praktyki zawodowe w Niemczech.