W dniu 20 marca 2023 roku uczniowie działający w Szkolnym Klubie Wolontariatu wraz z opiekunami SKW  zorganizowali druga edycję akcji pod hasłem „Ekowolontariat wiosenny”. W ramach przedsięwzięcia wolontariusze postanowili uporządkować najbliższą okolicę szkoły. Nawiązano współpracę z Urzędem Miejskim w Turku, który dostarczył niezbędne materiały tj. rękawiczki i worki, oraz zorganizował odbiór zebranych odpadów. W krótkim czasie wszystkie otrzymane worki wypełniły się odpadami. Podczas akcji wolontariusze zwracali również uwagę na segregację śmieci, aby promować świadomość ekologiczną i właściwe postępowanie z odpadami. Była to także doskonała okazja do edukacji odpadowej, podczas której uczniowie mieli możliwość dyskusji na temat problemu śmiecenia i sposobów, które mogą przyczynić się do jego rozwiązania.

W lutym potężne trzęsienie ziemi o sile 7,8 stopnia w skali Richtera spustoszyło południową Turcję i północną Syrię. Wstrząsy były odczuwalne także w sąsiednich krajach. Skala zniszczeń była ogromna, dlatego potrzebna jest pomoc humanitarna. W odpowiedzi na tę trudną sytuację, Szkolny Klub Wolontariatu przeprowadził zbiórkę środków finansowych na rzecz pomocy dla osób dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem. Zebrano kwotę 710 zł 69 gr., którą wpłacono na konto Polskiego Czerwonego Krzyża. Organizacja ta, według informacji przekazanych przez PCK Polska, wykorzysta pozyskane środki w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do tej zbiórki.

Chcąc podzielić się świąteczną radością i osłodzić czas oczekiwania na święta,  20 grudnia 2022 r. wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu w ZST udali się na spotkanie z pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Turku. Młodzież zaprezentowała najpiękniejsze polskie kolędy, a ich występ przerodził się w wspólne śpiewanie wraz z pacjentami. Spotkanie było pełne uśmiechów, ale również wzruszeń, które pojawiły się w oczach zgromadzonych osób. Na zakończenie wolontariusze rozdali wszystkim pacjentom pierniki, które zostały przygotowane i ozdobione przez uczniów z klasy 4 HZp. Każde ciasteczko opatrzone było kartką z życzeniami płynącymi prosto z serca.

W dniu 14 grudnia uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku wzięli udział w inspirujących warsztatach plastycznych zorganizowanych przez Szkolny Klub Wolontariatu. Ich celem było przygotowanie pięknych kartek i ozdób świątecznych dla Starszaków z Domu Pomocy Społecznej w Niegowie. To tradycja, która trwa od lat, gdzie nasi uczniowie wysyłają do podopiecznych DPS serdeczne słowa, listy oraz drobne upominki, by sprawić im radość i dać poczucie, że o nich pamiętamy. Podczas warsztatów każdy uczestnik przyniósł własny pomysł na świąteczną dekorację, którą samodzielnie wykonał. Uczniowie zaskoczyli swoją kreatywnością i zaangażowaniem, tworząc unikalne i oryginalne ozdoby. Nad prawidłowym przebiegiem akcji "Jest Robótka" czuwały: Estera Świerk, Agata Jeżak-Komorska, Katarzyna Sylwestrzak, Milena Walisiak.

5 grudnia jest międzynarodowym świętem wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem. Z tej wyjątkowej okazji, uczniowie zaangażowani w Szkolny Klub Wolontariatu spotkali się 7 grudnia 2022 r., aby głębiej zastanowić się nad tym, czym tak naprawdę jest wolontariat, a także co odróżnia go od innych form działalności. Nasz Szkolny Klub Wolontariatu łączy uczniów, którzy pragną poświęcać swój czas, umiejętności i talenty na pomoc innym. W ciągu kilku lat naszej działalności udało nam się zorganizować wiele akcji. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach, pracowali w grupach i dzielili się swoimi pomysłami na kolejne działania, które moglibyśmy wspólnie zrealizować. Na spotkaniu wolontariuszy poruszone zostały także ciekawe pomysły na angażowanie się w wolontariat poza szkołą. Dyskusja ta miała na celu uświadomienie uczestnikom, że wolontariat to nie tylko działanie w ramach szkolnych projektów, ale także szansa na zaangażowanie się w wolontariat na szerszą skalę.

W listopadzie wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu mieli niezwykłą okazję spędzić miło czas w towarzystwie dzieci, biorąc udział w Mini Olimpiadzie Aktywności Motorycznej. Ta wyjątkowa sportowa impreza integracyjna została zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Turku oraz Stowarzyszenie „Przyjaźni Dzieciom”. Wolontariusze dotrzymywali kroku uczestnikom podczas pokonywania przez nich wyzwań sportowych. Każde dziecko mogło liczyć na wsparcie i optymistyczne dopingowanie naszych wolontariuszy. Było to nie tylko wyjątkowe wydarzenie sportowe, ale również doskonała okazja do integracji i budowania więzi między wolontariuszami, dziećmi oraz innymi uczestnikami. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

Nasza szkoła włączyła się w kolejną już zbiórkę na rzecz Fundacji Redemptoris Missio. Tym razem zbierano szczoteczki i pasty do zębów oraz mydło w kostce dla ośrodków misyjnych w Afryce. W ramach zbiórki zebrano także środki pieniężne, które zostały przekazane na konto fundacji. Fundacja chce objąć programem mycia zębów w szkołach jak największą liczbę dzieci w Afryce, a w tym celu potrzebuje wielu past i szczoteczek do zębów. Cieszymy się, że nasza szkoła mogła przyczynić się do realizacji tego zamierzenia.

W duchu świątecznej solidarności wolontariusze naszej szkoły włączyli się w szczytną inicjatywę - przedświąteczną zbiórkę żywności na rzecz Banku Żywności w Koninie. Wolontariusze w dniach 1–2 kwietnia czuwali nad przebiegiem akcji w sklepach jednej z sieci handlowej w naszym mieście. W trakcie zbiórki, rozmawiali z klientami sklepów, informując ich o celu akcji i zachęcając do włączenia się poprzez zakup i przekazanie produktów żywnościowych. Zebrane produkty zostały odebrane od naszych wolontariuszy przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej. Tegoroczna „Wielkanocna zbiórka żywności” organizowana była z myślą o potrzebach dotychczasowych beneficjentów, do których pomoc trafia za pośrednictwem współpracujących z bankiem organizacji pozarządowych, jak również obywateli Ukrainy, którzy przebywają w subregionie konińskim, stąd towarzyszące jej hasło: „Godne święta dla wszystkich”.

W dniu 23 marca 2022 roku uczniowie działający w Szkolnym Klubie Wolontariatu wraz z opiekunami SKW  zorganizowali akcję pod hasłem „Ekowolontariat wiosenny”. Celem tej inicjatywy było sprzątanie okolic naszej szkoły w celu promowania dbałości o środowisko, edukacji odpadowej i wartościowego wolontariatu. Aktywność wolontariuszy nie tylko miała na celu oczyścić naszą okolicę, ale również wzbudzić świadomość wśród innych uczniów oraz lokalnej społeczności. Poprzez swoje zaangażowanie wolontariusze dawali przykład, jak małe działania mogą przynieść pozytywne zmiany dla środowiska.

  

Szkolny Klub Wolontariatu otrzymał podziękowanie od Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio za udział w akcji „Opatrunek na ratunek”, w ramach której w naszej szkole zebrano materiały opatrunkowe oraz środki pieniężne dla szpitali misyjnych w Afryce. Wolontariusze SKW również, jeszcze raz, dziękują całej społeczności szkolnej, która przyłączyła się do charytatywnej zbiórki.