Erasmus+

W dniu 28.10.2016 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się sympozjum podsumowujące pobyt uczniów - kształcących się w  zawodach: technik mechanik, technik mechatronik, technik logistyk i technik organizacji usług gastronomicznych - na praktykach zawodowych w Niemczech, w Duisburgu i w Lipsku, w ramach projektu ERASMUS + Twoją szansą na rozpoczęcie kariery zawodowej.

Dnia 28.09.2015 r. odbyło się sympozjum podsumowujące pobyt uczniów klas: 3TC (technikum mechaniczne), 2TM (technikum mechatroniczne), 2TL i 2TS (technikum logistyczne) oraz 3TG i 3TO (technikum organizacji usług gastronomicznych) na praktykach zawodowych w Niemczech, w Duisburgu i w Lipsku. Uczniowie, którzy odbyli praktykę w ww. miejscowościach przedstawili swoim młodszym kolegom - w formie prezentacji multimedialnej - zadania, które wykonywali podczas praktyk, a także formy spędzania czasu wolnego. Celem sympozjum było zachęcenie młodzieży do udziału w projekcie, nauki języków obcych, a także do rozwijania zainteresowań, które są bardzo ważne w rozwoju każdego człowieka. Do sympozjum przygotowali uczniów: koordynator projektu – pan Michał Gronostaj, a także nauczycielki języka niemieckiego – pani Aneta Kuźma i pani Ewa Myśler-Perlińska.

Dnia 25.09.2014 r. w auli ZST odbyło się oficjalne rozpoczęcie nowego projektu mobilnościowego w ramach programu ERASMUS+,  który realizowany będzie w Zespole Szkół Technicznych w Turku w latach 2014 - 2016. Na spotkaniu, na którym dokonano podsumowania dotychczasowych działań wynikających z programu, uczniowie mogli zapoznać się z umiejętnościami oraz kompetencjami nabytymi przez ich starszych kolegów podczas praktyk zagranicznych. Sympozjum podsumowujące pobyt uczniów klas trzecich w Niemczech, było szansą,  dla uczniów klas technikum: mechanicznego, mechatronicznego, logistycznego oraz żywienia i usług gastronomicznych, na zapoznanie się z programem projektu oraz warunkami rekrutacji  na praktyki zawodowe w Niemczech.