Umowa o przeprowadzenie praktyk zawodowych
- Dziennik praktyk zawodowej (2 tygodnie)
- Dziennik praktyk zawodowej (3 tygodnie)
- Dziennik praktyk zawodowej (4 tygodnie)
Regulamin praktyk zawodowych

 


Harmonogram praktyk dla uczniów technikum w roku szkolnym 2020/2021

TECHNIK

KLASA

DŁUGOŚĆ PRAKTYK

TERMIN

EKONOMISTA

3CA

2

05-16.10.2020

2TA

4

16.11-11.12.2020

INFORMATYK

3TI

4

10.05-04.06.2021

2TI

4

12.04-07.05.2021

LOGISTYK 

3TL

2

12.04-23.04.2021

3LH

2

12.04-23.04.2021

2TL, 2LZ

4

01-26.03.2021

4TL

2

15-26.03.2021

MECHANIK

3CA

3

05-23.10.2020

MECHATRONIK

3TM

2

15-26.03.2020

4TM

2

15-26.03.2021

2BM

4

05-30.10.2020

ELEKTRONIK

2BM

4

05-30.10.2020

3EB

4

11.01-05.02.2021

ELEKTRYK

3EB

4

11.01-05.02.2021

2ET

4

01.03-26.03.2021

TELEINFORMATYK

2ET

4

01.03-26.03.2021

3TT

2

07-18.06.2021

ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

3FZ

2

15-26.03.2020

2LZ

4

01-26.03.2021

4FZ

2

26.10-6.11.2020

GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

2FG

4

23.11-18.12.2020

3TG

2

15-26.03.2021

USŁUG FRYZJERSKICH

3FZ

4

01-26.03.2021

2FG

4

23.11-18.12.2020

HANDLOWIEC

3LH

2

12.04-23.04.2021

2TH

4

10.05-04.06.2021