Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych w Turku włączyli się do  lokalnej akcji charytatywnej „Podziel się posiłkiem” zorganizowanej przez Stołówkę Barbórka.  W ramach akcji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  przeprowadzili zbiórkę pieniędzy. Do samorządowych puszek trafiło 820 zł. W dniu 13.12.2022 r. uczniowie wraz opiekunami Samorządu Uczniowskiego udali się do stołówki  i wykupili obiady dla osób potrzebujących. Opłacone paragony zostały umieszczone na tablicy korkowej.

Nasza szkoła dołączyła w bieżącym roku do akcji „Szkoła pamięta". W ramach działań, do których zaprosiło MEN, w dniu 26 października nasi  uczniowie odwiedzili cmentarz. Dodatkowo została przygotowana tablica poświęcona pamięci miejsc, wydarzeń i bohaterów naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią społeczności lokalnej: zamordowanych w Katyniu Mariana Knychalskiego i gen. Mieczysława Smorawińskiego. Uczniowie klas 1AR, 1CM, 1TI, 1ET  przygotowali również prace plastyczne na temat: Tradycja polskich świąt zadusznych. Prace wykonano dowolną techniką, nie zabrakło rysunku i przepięknych fotografii.

W ramach obchodów Dnia Chłopaka zorganizowano w szkole “Piątek pod krawatem”. Każdy chłopak, który przyszedł do szkoły w koszuli  i krawacie, otrzymał “bilet ulgowy”, zwalniający go w tym dniu od odpytywania oraz udziału w kartkówkach. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a w szkole można było spotkać wielu elegancko ubranych  chłopców.

Uczniowie ZST dołączyli do ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej akcji #Szkoła pamięta, której celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. 26 października 2021 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klasy 3BM udali się na cmentarz, gdzie poprzez uporządkowanie grobu, złożenie kwiatów i zapalenie znicza uczcili pamięć rodziny Milewskich - patriotów i dobroczyńców naszej szkoły. Uczniowie zapalili także znicz na grobie pomordowanych przez UB w 1946 r. żołnierzy z partyzanckiego oddziału Eugeniusza Kokolskiego ps. “Groźny” oraz posłuchali opowieści o Wincentym Milewskim i żołnierzach "niezłomnych" spoczywających w zbiorowej mogile.

27 września 2022 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Zgłosiło się 22 kandydatów i spośród nich uczniowie wybrali swoich 14 reprezentantów, którzy dodatkowo zasilą skład Rady. W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze spotkanie w nowym składzie. Wtedy to zostaną wyłonieni przewodniczący samorządu uczniowskiego, jego zastępca, sekretarz oraz skarbnik. Życzymy Samorządowi Uczniowskiemu owocnych działań w roku szkolnym 2022/2023.

W ramach obchodów Dnia Chłopaka w Zespole Szkół Technicznych w Turku żeńska część Samorządu Uczniowskiego zorganizowała Loterię Kuponów Szczęścia dla męskiej społeczności szkolnej. Dziewczęta, przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, składały swoim kolegom życzenia, częstowały pysznymi jabłkami oraz zapraszały do udziału w losowaniu kuponów,  których tajemnicze treści decydowały między innymi o tym, czy ten dzień będzie wolny od odpowiedzi ustnych, czy też kartkówek.  Najwięksi szczęściarze mogli wylosować nagrody specjalne,  którymi były jednorazowe trzygodzinne bilety wstępu na kompleks basenów termalnych w Uniejowie.

W Zespole Szkół Technicznych w Turku została zorganizowana zbiórka na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Turku. Samorząd Uczniowski we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu włączyły społeczność szkolną w organizowaną akcję „Paka dla psiaka i kociaka”. Zbiórka trwała od 30.05.2022r. do 10.06.2021r., podczas której zebrano 626 zł. W dniu 23.06.2022 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili schronisko i przekazali zakupioną karmę i akcesoria dla zwierząt.

24 września 2021 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Zgłosiło się 21 kandydatów i spośród nich uczniowie wybrali swoich 14 reprezentantów, którzy dodatkowo zasilą skład Rady. W przyszłym tygodniu odbędzie się pierwsze spotkanie w nowym gronie. Życzymy Samorządowi Uczniowskiemu owocnych działań w roku szkolnym 2021//2022.

W tym roku młodzież Zespołu Szkół  Technicznych w Turku uczestniczyła w bożonarodzeniowej akcji „ Paczuszka dla maluszka”, do której od 8 lat zawsze w świątecznej atmosferze zaprasza Fundacja Małych Stópek. Jej adresatami są domy dziecka, domy małego dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja. Ponadto owoce zbiórki trafiają również do mam w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących narodzin dzieciątka, a także podopiecznych organizacji. Symbolem akcji była „paczuszkowa bombka".

W Zespole Szkół Technicznych w Turku została zorganizowana zbiórka na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Turku. Samorząd Uczniowski we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu włączyły społeczność szkolną w organizowaną akcję „Paka dla psiaka i kociaka”. Zbiórka trwała od 10.06.2021r. do 16.06.2021r., podczas której zebrano 690 zł. W dniu 16.06.2021 r. przedstawiciele SU i SKW odwiedzili schronisko i przekazali zakupioną karmę i akcesoria dla zwierząt. Szkoła otrzymała podziękowanie od pracowników schroniska, największą jednak radość sprawiła nam możliwość pomocy potrzebującym zwierzętom.