Dni 15-17 października to obchodzone corocznie na całym świecie święto wielojęzyczności, multikulturowości, mobilności edukacyjnej i promowania europejskich wartości - ErasmusDays. Uczestnicy programu Erasmus+, realizatorzy projektów, absolwenci, organizacje i Narodowe Agencje organizują lokalne wydarzenia dla mieszkańców, mediów i decydentów, by informować o programie Erasmus+ oraz różnorodnych projektach, które on wspiera.

W zeszłym roku, podczas 3. edycji #ErasmusDays, w której nasza szkoła uczestniczyła po raz pierwszy, odbyło się 3995 wydarzeń na terenie 53 krajów. Poprzez social media udało dotrzeć się do prawie 40 milionów osób!

Dla nas, jako beneficjentów programu, jest to również bezcenna możliwość, by rozpowszechnić informacje na temat projektów realizowanych przez naszą szkołę oraz zaprezentować rezultaty i efekty pracy.

Podczas sympozjum uczniowie opowiedzieli o mobilnościach w ramach projektów: BULLYINGisNEVERok, ECO-DRONE: flying robots for environmental monitoring oraz SIT for School: Smart Innovations for School, zwracając jednocześnie uwagę na korzyści płynące z udziału w tego rodzaju przedsięwzięciach.

W ramach obchodów ErasmusDays podjęliśmy szereg inicjatyw mających na celu rozpowszechnienie informacji o naszych działaniach. W tym roku były to:

  • IV e-Bieg Erasmusa - bieg drużyny sztafetowej w składzie: Kacper Wiśniewski, Arkadiusz Cajdler, Mateusz Grubski i Szymon Dygas (drużyna zajęła 75 miejsce na 329 zgłoszonych drużyn);
  • konkurs dla klas o profilu Technik Grafiki i Poligrafii na najciekawszą ulotkę promującą projekty realizowane przez szkołę. I miejsce w konkursie zajął projekt uczennicy klasy 3TG - Klaudii Skierskiej
  • projekty plastyczne - graffiti (wyk. Daniel Gapsa) oraz plakaty (Iga Smolińska, Ola Ziggel, Natalia Śliwińska);
  • Selfie Frame - zdjęcia promujące wydarzenie w mediach społecznościowych.

Dziękujemy za to, że z Waszą pomocą 4. edycja #ErasmusDays miała jeszcze większy zasięg!