Nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych w Turku mieli okazję uczestniczyć w szczególnym wydarzeniu, jakim był jubileusz 30 - lecia  projektu Erasmus. Uroczystość odbyła się na PGE Narodowym w Warszawie. Ważnym elementem jubileuszowych obchodów (18-lecie  Erasmusa w Polsce i 30-lecie  jego istnienia w UE) były spotkania z wiceministrami: Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sportu i Turystyki oraz Edukacji Narodowej. Właśnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki  nasza szkoła wiąże nadzieje na kolejne wymiany wspierające ten sektor edukacji.

Program Erasmus od początku  pomaga kreować  nowoczesne oblicze szkoły, dla której najważniejsze jest rozwijanie kluczowych kompetencji  jej uczniów. Praktyki zagraniczne kształtują także kompetencje społeczne oraz poczucie własnej wartości w kontekście bycia Europejczykiem.

Taki model szkoły i procesu kształcenia realizowany jest od lat w ZST, stąd udział kadry pedagogicznej w kilku panelach wspierających uczestnictwo młodzieży w wymianach europejskich np. Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej, kształcenia zawodowego, dla sektora młodzieży,  etwining oraz wolontariat europejski.

Wiele cennych informacji , jakie udało się pozyskać  w czasie jubileuszowych spotkań , pozwoli przygotować  bogatą  ofertę  współpracy międzynarodowej, wspierającej rozwój uczniów oraz naszego regionu - silnie powiązanego gospodarczo z krajami europejskimi.