Tytuł projektu: Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno - gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego. Okres realizacji: 31.12.2016 - 30.12.2019

 

Szkolenia z zakresu spawania

W ramach Projektu 8.3.1 WRPO „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno - gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”, odbyło się szkolenie z zakresu spawania. Na przełomie miesięcy maja i czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku pierwsza grupa uczestników projektu brała udział w szkoleniu z zakresu spawania elektrycznego metodą MAG (135).  

Uczestnicy szkolenia brali udział zarówno w zajęciach teoretycznych jak i praktycznych, ukończyli kurs spawania z wynikiem pozytywnym oraz uzyskali certyfikat wydany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku na podstawie atestu wydanego przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach prowadzi szkolenia w certyfikowanym laboratorium na różnego rodzaju kursach spawalniczych.

 

Szkolenie w zakresie użytkowania obrabiarek sterowanych numerycznie

Celem kursu jest nabycie prze uczniów kwalifikacji w zakresie obsługi przemysłowych obrabiarek sterowanych numerycznie opartych o najczęściej wykorzystywane w przemyśle sterowniki FANUC, szkolenie odbywa się w Centrum Szkoleniowym HAAS w ZST Turek.

Uczestnik w ramach szkolenia zdobywa następujące umiejętności:

  • Samodzielność pracy przy obsłudze i programowaniu centrów tokarskich i frezarskich CNC
  • Obróbka wyrobu zgodnie z dokumentacją technologiczną
  • Umiejętności kontroli bieżących i ostatecznych wykonywanych wyrobów
  • Dobór i ustawiania narzędzi oraz parametrów obróbczych obrabiarek sterowanych numerycznie
  • Tworzenie i wprowadzania ręcznego programu NC
  • Umiejętność interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania
  • Wykonywanie różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy
  • Znajomości oraz prawidłowej interpretacji rysunków technicznych i DTR
  • Umiejętność korzystania z różnorakich narzędzi pomiarowych, stosowanych przy stanowisku operatora CNC
  • Umiejętność wykorzystania fachowej literatury (dostępna w trakcie kursów biblioteka) związanej z doborem narzędzi i parametrów obróbki