Dla uczestników programu Erasmus+ marzec i maj upłynęły pod znakiem mobilności, które z uwagi na sytuację pandemiczną w Europie przeniosły się do przestrzeni wirtualnej. W marcu grupa projektowa skupiająca uczniów z Polski, Hiszpanii, Grecji i Włoch zawitała do  hiszpańskiej miejscowości Valencina de la Concepción, natomiast w maju wirtualnie zwiedziliśmy włoskie miasto Castellammare Di Stabia. Podczas wspólnych spotkań uczniowie przedstawiali przygotowane wcześniej prezentacje dot. bycia aktywnym i odpowiedzialnym obywatelem, jak zachować się, kiedy jesteśmy świadkami lub ofiarami przemocy ze strony rówieśników, a także jak pandemia COVID-19 wpłynęła na zjawisko cyberprzemocy.

Urozmaiceniem zajęć była piosenka nagrana przez ekipę hiszpańską oraz filmiki nakręcone przez włoskich uczniów, w których pokazywali, jak przygotować prawdziwą pizzę czy makaron z sosem pomidorowym.

Pracując z różnymi  aplikacjami opracowywali strategię dotyczącą ochrony przed cyberprzemocą, rozwiązywali quizy, tworzyli chmury wyrazowe oraz dzielili się spostrzeżeniami dotyczącymi zjawiska przemocy rówieśniczej w ich krajach. Nauczyciele natomiast dyskutowali o tym, jak rozpoznać ucznia doświadczającego przemocy/cyberprzemocy, w jaki sposób udzielić mu pomocy oraz jak edukować uczniów do rozsądnego i bezpiecznego korzystania z internetu.

Podsumowaniem projektu była wirtualna ankieta, w której uczniowie zgodnie przyznali, iż udział w projekcie spełnił ich oczekiwania i zdecydowanie zwiększył świadomość zjawiska przemocy rówieśniczej. Podkreślili również korzyści płynące z realizacji wspólnych działań, takie jak: poprawa umiejętności językowych i interpersonalnych, otwarcie na inne kultury, możliwość podróży i zwiedzania krajów europejskich, a także doskonalenie umiejętności informatycznych podczas mobilności wirtualnych.

Projekt BULLYINGisNEVERok koordynowali: Daniel Kusz, Marta Piątkowska i Agata Buchali