W dniu 2 grudnia 2011 r. nastąpiło uroczyste wręczenie nagród uczniom ZST, którzy przystąpili do konkursu krótkich form literackich „List do przyjaciela”. Konkurs skierowany został do uczniów szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W kategorii uczniów szkół średnich I miejsce zajęła Aleksandra Sypniewska uczennica klasy I Technikum Logistycznego, natomiast wyróżnienie przypadło Angelice Dawickiej - uczennicy klasy IV Technikum Ekonomicznego. Opiekunem nagrodzonych uczennic była pani Agnieszka Andrzejak. Konkurs zorganizowany został przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Terenowy w Turku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Ośrodek Wsparcia dla Osób z Problemami Uzależnień.

W czerwcu 2011 roku nasza szkoła otrzymała propozycję udziału w projekcie Szkoła Humanitarna, której organizatorem jest Polska Akcja Humanitarna. Z wielką przyjemnością zgłosiliśmy swój udział w projekcie. Nasza aplikacja została rozpatrzona pozytywnie przez Polską Akcję Humanitarną, o czym zostaliśmy poinformowani w dniu 01.07.2011 r. Nawiązaliśmy współpracę z przedstawicielem PAH – panią Dominiką Rypą, a następnie wzięliśmy udział w szkoleniu dla koordynatorów, opiekunów oraz członków Klubu Szkoły Humanitarnej - uczniów.  Odbyło się ono w dniach 22-24 września 2011r. w Łowiczu. Dnia 03.10.2011r. założyliśmy Klub Szkoły Humanitarnej. Członkowie Klubu wypracowali pod nadzorem opiekunów Regulamin działalności Klubu Szkoły Humanitarnej.

Dnia 9.11.2011 roku  w Zespole Szkół Technicznych odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości „Dziś ,gdy się sen nasz ziścił….”. Uroczystość przygotowana została przez panie E.Kałużną  i A.Andrzejak oraz młodzież z klasy II Technikum Informatycznego oraz III TN.
Uroczystą oprawę akademii stanowiły symbole narodowe oraz przygotowane wcześniej przez uczniów biało-czerwone kotyliony, będące odpowiedzią na skierowany do uczniów i nauczycieli list Prezydenta RP  z prośba o zaakcentowanie „naszej obywatelskiej wspólnoty” i radosne przeżywanie tego Święta. W części artystycznej uczniowie przywołali teksty literackie i wydarzenia historyczne upamiętniające to święto. Całość wzbogacona została prezentacją multimedialną i elementami kronik filmowych tamtych lat.

Uroczystość odbyła się 30 września w Zespole Szkół Technicznych w Turku. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli uczniowie klas maturalnych turkowskiego technikum, kadra pedagogiczna oraz przedstawiciele władz samorządowych i lokalnego biznesu, m.in. Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej Pan Tomasz Wroniak oraz Dyrektor Generalny firmy Sun Garden Polska Pan Witold Jarecki. W trakcie spotkania zostały zaprezentowane charakterystyki partnerskich zakładów. Kolską spółkę Saint – Gobain Abrasives, będącą częścią światowego koncernu Saint Gobain, reprezentowali: Magdalena Krupa – Dyrektor Personalny, Artur Chwojnowski – Dyrektor Przemysłowy, Magdalena Ryta - Koordynator projektów HR oraz Joanna Andrysiak – Koordynator ds. komunikacji.Dyrektor Magdalena Krupa zebranym licznie uczestnikom uroczystości zaprezentowała historię firmy oraz główne nurty działalności Grupy Saint - Gobain, natomiast Dyrektor ds. Przemysłowych Artur Chwojnowski przedstawił plany rozwoju kolskiej części firmy Saint – Gobain, wskazując, że bardzo liczy na absolwentów Zespołu Szkół Technicznych ze względu na liczne atuty, którymi mogą się pochwalić.

Egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych mogą od tego roku szkolnego odbywać się w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Zespół Szkół Technicznych posiada własne Laboratorium Egzaminacyjne ECDL, w którym mogą odbywać się takie egzaminy. Certyfikat potwierdza, że jego posiadacz potrafi wykorzystywać oprogramowanie i narzędzia stosownie w danej dziedzinie. Turkowskie technikum ma uprawnienia do egzaminowania uczniów oraz studentów studiów licencjackich, a także magisterskich z ważną legitymacją. W laboratorium organizowane są szkolenia ECDL Start oraz ECDL CORE. Co ważne – certyfikat honorowany jest na terenie całej Unii Europejskiej.

W dniu 27 kwietnia odbyło się spotkanie klas maturalnych naszej szkoły z przedstawicielami Działu Promocji Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – Anną Szymaniak i  Adamem Mysiakiem. Jego celem było przybliżenie oferty edukacyjnej tej poznańskiej uczelni, która ma bardzo określony profil i podjęła się misji kształcenia kadr dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Od lat przygotowuje ona specjalistów w zakresie różnych dziedzin wiedzy, bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem osobistym i publicznym. WSB proponuje nowatorskie formy kształcenia na wydziałach: bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie i pedagogika.