W dniu 20.03.2013 r. młodzież klas Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych  Zespołu Szkół Technicznych w Turku zorganizowała spotkanie na temat:  „Tradycje i zwyczaje Wielkanocne”. Celem tego spotkania było przypomnienie staropolskich zwyczajów i obrzędów wielkanocnych oraz zajęcia warsztatowe z wykonywania pisanek techniką woskowania i oklejania pod kierunkiem pracowników Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku:  Stanisławy Radke i Haliny Guzik.


W dniu 11.03.2013 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się I Szkolny Turniej Kinect Sports, rozgrywany na konsoli Microsoft Xbox 360. Do turnieju przystąpiło 29 uczniów z 8 klas. Sportowe zmagania zapoczątkowały rozgrywki grupowe, w których zawodnicy zaciekle walczyli o punkty zdobyte w wirtualnej kręgielni. Turniej prowadzony był na 4 stanowiskach, w grupach po 4 osoby.

Eliminacje wyłoniły 12 najlepszych zawodników, przed którymi postawiono jeszcze ambitniejsze zadanie, jakim były zawody lekkoatletyczne. W pięciu konkurencjach (sprint, skok w dal, rzut oszczepem, rzut dyskiem i bieg przez płotki), uczestnicy wykazali się, nie tylko szybkością i refleksem, co w większości owocowało zajęciem miejsca na podium, ale również wytrzymałością fizyczną, potrzebną do ukończenia wszystkich konkurencji z jak najwyższą liczbą punktów.

W związku z cyfryzacją telewizji naziemnej w Polsce zrodził się pomysł Cyfrowych Patroli, które  miałyby nieść pomoc osobom w podeszłym wieku, w zakresie dostosowania ich odbiorników do korzystania z naziemnej telewizji cyfrowej. Jest to bowiem konieczny warunek uzyskania obrazu telewizyjnego po wyłączeniu tradycyjnych (analogowych) nadajników TV.
Na prośbę Dyrektora Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu o udział w projekcie Cyfrowych Patroli odpowiedziała pozytywnie dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Tym samym ZST stał się jedną z sześciu szkół  średnich w Polsce, które, na zasadach wolontariatu, biorą udział  w kolejnym etapie cyfryzacji telewizji naziemnej.

W dniu 07.03.2013 r. w Auli im. W. Milewskiego w Zespole Szkół Technicznych w Turku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, reprezentowanym przez dyrektora Mariusza Seńko a Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu, reprezentowaną przez Rektora dr. Andrzeja Zduniaka. W uroczystości uczestniczyli ponadto: Starosta Powiatu Tureckiego Zbigniew Bartosik, prorektor ds. kontaktów dr inż. Andrzej Bolewski oraz rzecznik uczelni pani Anna Szymańska.

W dniu 5 stycznia 2013 roku w sali Zajazdu Staropolskiego w Olszówce na balu studniówkowym bawiło się 450 osób, w tym 240 naszych maturzystów. Zgromadzeni na uroczystości  goście mieli możliwość  podziwiania tańczących poloneza, którego poprowadził  pan dyrektor Mariusz Seńko. W tej magicznej chwili, którą jest studniówka uczniowie mogli zapomnieć o maturalnych zmartwieniach i ulec atmosferze wspólnej zabawy. Bal stał się dla wielu jego uczestników źródłem najprzyjemniejszych wspomnień. Z pewnością niejeden z maturzystów będzie wielokrotnie wracał pamięcią  do wydarzeń z tamtej nocy.

14 grudnia 2012 r. odbyła się X jubileuszowa edycja konkursu „Najpiękniejszy Stół Świąteczny” w Zespole Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Żychlinie. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych, a także rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką nakrywania stołu. Do konkursu przystąpiły zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych z Konina oraz powiatu kolskiego, konińskiego, słupeckiego i tureckiego.

Stoły były niezwykle oryginalne, każdy miał inny charakter, ale wszędzie można spotkać elementy nawiązujące do polskich tradycji (sianko, gałązki świerku, świece, opłatek, czy otwartą księgę Biblii).

W dniu 29 listopada odbyło się sympozjum uczniowskie pt.„Zachować pamięć”, poświęcone 71 rocznicy likwidacji getta w Turku. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży z historią Żydów na tym terenie oraz losami ich zagłady po roku 1941.
Przygotowując sympozjum, wykorzystano różnorodne materiały historyczne, archiwalne zdjęcia ze zbiorów Muzeum Rzemiosła Tkackiego w Turku, a także informacje i zdjęcia uzyskane podczas wycieczki do Czachulca i Chełmna nad Nerem. Szczególnie cenne są relacje osób, które były świadkami tamtych wydarzeń. Dzięki prezentacji multimedialnej zostały przedstawione miejsca istniejących cmentarzy żydowskich oraz pomniki pamięci zagłady Żydów.

W dniu 23 października 2012 r. grupa uczniów z naszej szkoły odbyła historyczną podróż do Chełmna nad Nerem, gdzie podczas II wojny światowej był obóz zagłady Żydów. Trasa wycieczki wiodła szlakiem ,,ostatniej drogi” Żydów z Turku i okolic. Pierwszym etapem podróży był Czachulec, gdzie 71 lat temu Niemcy zorganizowali getto wiejskie dla ludności żydowskiej z Turku i Dobrej. O tym, co działo się wówczas opowiedziała młodzieży Pani Majcherek - naoczny świadek wojennych wydarzeń. Kolejny etap podróży stanowiło lapidarium w Dobrej, znajdujące się w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. Z Dobrej uczniowie udali się do Chełmna nad Nerem (Kulmhof), gdzie w latach 1941 – 42 wymordowano Żydów z Turku i okolic. Młodzież zwiedziła ruiny pałacu, w którym więziono Żydów oraz pawilon muzealny, gdzie  obecnie znajdują się m.in. przedmioty osobistego użytku ludzi skazanych na zagładę.

Miejski Dom Kultury w Turku już po raz trzeci był organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Pejzaż”. Celem konkursu było uwiecznienie na fotografii otaczającego nas piękna natury oraz możliwość  zaprezentowania prac na pokonkursowej wystawie i konfrontacja z innymi uczestnikami. A było z kim konkurować  Jak co roku konkurs spotkał się z szerokim odzewem  wśród miłośników i pasjonatów fotografii.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym ogólnopolskim konkursie, który został objęty Honorowym Patronatem przez Minister Edukacji Narodowej.

Innowacyjny projekt www.szkolnaTapeta.pl / KONKURS Moja Szkolna Tapeta jest skierowany do szkół ponadgimnazjalnych, które chcą w innowacyjny sposób zachęcić uczniów do nauki przez działanie oraz chcą wesprzeć cele zawarte w programie profilaktycznym i wychowawczym szkoły.

Tegoroczny Dzień Komisji Edukacji Narodowej obchodzono w ZST, w piątek, 12 października. Na uroczystość przybyli: Starosta Turecki Zbigniew Bartosik, Przewodniczący Komisji Edukacji  Jan Konieczny  oraz Przewodnicząca Rady Rodziców ZST  Elżbieta Lesiecka.

Goście, w swoich przemówieniach, podkreślali ważności  zawodu nauczyciela, dziękowali za  trud pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz składali życzenia.
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych – Mariusz Seńko podziękował nauczycielom za zaangażowanie w pracę, za sumienność, za  wyrozumiałość  w stosunku do uczniów i  do problemów, które się pojawiają oraz życzył wszystkim pracownikom oświaty wytrwałości, satysfakcji i tego, aby praca nauczyciela była  doceniana przez nasze społeczeństwo.

W dniu 6 października 2012 r. przedstawiciele dyrekcji ZST, nauczycieli oraz uczniów klasy pierwszej liceum o kierunku wojskowym, nad którą  patronat sprawuje Wydział Nowych Technologii i Chemii WAT, uczestniczyli w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Otwarcia nowego roku akademickiego dokonał Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło, który w swoim przemówieniu przedstawił plany i zamierzenia na najbliższą przyszłość w dziedzinie dydaktyki i pracy naukowej.

Zespół Szkół Technicznych zaakcentował  się pięknie na organizowanym w naszym mieście festiwalu „ Mehofferowskie klimaty”. Uczeń ZST Łukasz Marzuchowski z kl. 4 TN  zdobył nagrodę w konkursie na najciekawszy i najlepiej zredagowany folder promujący:  „ Turek- miasto w klimacie Mehoffera”. Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna, a nagrodę wręczyła pani dyrektor Wanda Grzeszkiewicz. Podziękowania za pomoc w organizacji i przygotowanie uczniów otrzymała również  pani Ewa Myśler Perlińska - szkolny koordynator konkursu.

W poniedziałek, 3 września 2012 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. Inaugurację uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście:
Wicemarszałek Sejmu RP – Eugeniusz Grzeszczak,
Starosta Turecki – Zbigniew Bartosik,
Burmistrz Miasta Turku – Zdzisław Czapla,
Dziekan Wydziału Nowych Technologii i Chemii
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – prof. dr hab. inż. Stanisław Cudziło.

Dyrektor szkoły – Mariusz Seńko powitał przybyłych gości, nauczycieli, uczniów i rodziców. Przypomniał dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy uczniów ZST oraz przedstawił nowe kierunki kształcenia.

O stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego mogą się ubiegać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, osiągający dobre wyniki w nauce i zamieszkali na stałe na terenie Powiatu Tureckiego.

Wnioski wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Stypendium należy składać w terminie do: w przypadku uczniów do 25 września, w przypadku studentów i słuchaczy do  20 października w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Turku (ul. Kaliska 59, pok. 220, tel. /63/2223259).

Informujemy, że obowiązuje nowy Regulamin Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.

Więcej informacji i pliki do pobrania na stronie www.powiat.turek.pl

Zarząd Powiatu Tureckiego zdecydował zbudować energooszczędną salę gimnastyczną przy Zespole Szkół Technicznych przeznaczoną dla młodzieży i mieszkańców naszego powiatu. Przygotowania do projektu obejmowały m.in. wyjazd studyjny do Słomnik k/Krakowa, gdzie powstała pierwsza w Polsce i jak na razie jedyna certyfikowana pasywna hala widowiskowo-sportowa, oddana do użytku w 2010 roku. W Polsce budownictwo pasywne jest nadal w fazie rozwoju, zauważalny jest wzrost zainteresowania tego typu obiektami, głównie wśród prywatnych inwestorów. Samorządy lokalne nadal zbyt rzadko decydują się na budowę tego typu obiektów. Realizacja obiektów w technologii pasywnej i energooszczędnej jest o 20-30% wyższa niż standardowych budynków. Należy jednak podkreślić, że koszty utrzymania tego typu obiektów są dużo niższe i nakłady poniesione przy realizacji obiektu zwracają się.