W ramach obchodów  Światowego Dnia AIDS w Zespole Szkół Technicznych w Turku pracownicy sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE przeprowadzili prelekcję online dla młodzieży w zakresie  profilaktyki HIV/AIDS. Przedstawiono sytuację epidemiologiczną, drogi zakażenia, wykaz punktów PKD, gdzie można wykonać test w kierunku HIV. Ponadto propagowano ideę kampanii „Czy wiesz, że…”  oraz kampanię #szczepimy się. Po prelekcji odbył się uroczysty finał etapu powiatowego i  wojewódzkiego konkursu „Nie daj szansy AIDS”.

W listopadzie 2021 roku odbył się szkolny konkurs z wiedzy ekologicznej „EKOLOGICZNIE ZNACZY LOGICZNIE ". Konkurs adresowany był  do uczniów klas  pierwszych technikum . Jednoetapowy test został przeprowadzony za pomocą aplikacji Quizizz.  Celem konkursu było pogłębienie wiedzy z zakresu przyrodniczo-ekologicznego, w szczególności aspektów związanych z segregowaniem i recyklingiem odpadów oraz ochroną powietrza przed zanieczyszczeniami; rozwijanie wśród  młodzieży postaw proekologicznych oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan naturalnego środowiska.

Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, ze względu na pandemię Covid -19, miała formę zdalną .Turniej był skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pierwszym etapem konkursu były eliminacje powszechne, dla wszystkich chętnych, przeprowadzone w sobotę,  4 grudnia,  w formie pisemnej (test on-line).  Aby wziąć udział w turnieju, każdy uczestnik musiał zarejestrować się osobiście na internetowej platformie edukacyjnej. Test zawierał 60 pytań, na które należało udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród kilku podanych wariantów.

W dniach 1-2 grudnia br. uczniowie klasy 1 HZ oraz 3 HZp wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu „Filtrujemy dla Bałtyku”. Celem programu jest zwrócenie uwagi na problem współczesnego świata – wszechobecny plastik. Czas, aby zadbać o Bałtyk, bo to jedyne morze, do którego mamy dostęp i do którego, za pośrednictwem rzek, trafiają zanieczyszczenia z całej Polski. 
Celem zajęć było zwrócenie uwagi młodzieży na konsekwencje  nadmiaru odpadów wpadających do Bałtyku. Plastik, puszki, szkło – to najczęściej spotykane na plażach i w wodach Bałtyku śmieci, za które jesteśmy odpowiedzialni. 

W dniu 30 listopada  2021 roku w Zespole Szkół Technicznych w Turku  odbył się szkolny turniej kucharski dla uczniów  trzecich klas BSIS w zawodzie kucharz. Do konkursu zgłosiły się osoby z klasy 3kf ( Małgorzata Chrzęściewska, Nikola Druciarek, Marta Kaczorowska, Paulina Wudarska)  oraz 3kop (Justyna Koperska). Celem przedsięwzięcia było przede wszystkim pogłębienie wiedzy gastronomicznej, promowanie młodych adeptów sztuki kulinarnej, a przede wszystkim rozbudzanie w młodzieży zainteresowań związanych z wybranym zawodem poprzez mobilizowanie do rywalizacji.

W dniach 29 listopada - 1 grudnia 2021 r. nasza szkoła była gospodarzem mobilności wirtualnej kolejnego projektu Erasmus+. Dwunastu uczniów z klas II i III technikum logistycznego, informatycznego i mechatronicznego uczestniczyło w spotkaniach online w ramach projektu ”SIT for School: Smart Innovation Technology for School”. Oprócz reprezentacji Polski w projekcie biorą także udział uczniowie z Grecji, Włoch i Turcji. Z uwagi na sytuację pandemiczną, pierwsze spotkanie odbyło się online. W ciągu trzech dni młodzież prezentowała nowoczesne technologie wykorzystywane w poszczególnych krajach, dyskutowała o ich wadach i zaletach w edukacji oraz o wadach i zaletach nauczania zdalnego.

25 i 26 listopada na terenie AMBEREXPO w Gdańsku odbył się po raz pierwszy ogólnopolski konkurs SkillsPoland2021. To inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia kwalifikacji poprzez prestiżowe, międzynarodowe zmagania WorldSkills i EuroSkills promujące szkolnictwo zawodowe. WorldSkills to największy na świecie konkurs wiedzy i umiejętności. Wydarzenie ma na celu przede wszystkim rozwój kompetencji, ale także wymianę dobrych praktyk, doświadczeń i uwag wpływających na podnoszenie jakości kształcenia. Zawodom towarzyszą rozmaite pokazy, warsztaty, występy i konferencje, a na miejsce zjeżdżają się przedstawiciele szkół, instytucji i wiodących firm z całego świata. Również przedstawiciele naszej szkoły, Zespołu Szkół Technicznych w Turku wzięli udział w tych spotkaniach. Byli to: Pani dyrektor Wioletta Adamiak, kierownik kształcenia praktycznego – p. Daniel Kusz oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych: p. Emilia Marucha oraz p. Grzegorz Grzelak.

W dniu 27.11.2021 r. odbyła się strefowa rywalizacja w badmintona dziewcząt i chłopców w Kaliszu. W rozgrywkach brały udział szkoły z Ostrzeszowa, Gniezna, Słupcy, Jarocina, Konina, Kępna i Turku. Dziewczęta po wyrównanych meczach zajęły V miejsce, chłopcy II miejsce, które dało im awans do finału wojewódzkiego. Drużynę dziewcząt reprezentowały - Paulina Wudarska z klasy 3 kf  i Julia Wudarska z klasy 1fw (opiekun - E. Staszak, U. Mokrowiecka). Drużynę chłopców reprezentowali:  Kacper Wudarski  (3m), Marcin Karbowy (4TL)oraz Gapsa Norbert (2sw) (opiekun T. Górska).

W dniu 25 listopada na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Drużynowym Tenisie Stołowym dla dziewcząt  i  chłopców. Start reprezentacji naszej szkoły w tej dyscyplinie zawsze wiązał się z sukcesem – tak było i tym razem! Nasza drużyna  ZST chłopców w składzie: Norbert Rykowski (4TM), Kacper Ogrodowczyk (3ETp), Hubert Jałkiewicz (1mo), Dawid Janas (3mppo) -po bardzo zaciętej rywalizacji wywalczyła I miejsce i awans do Mistrzostw Rejonu, które odbędą się w Kłodawie 2 grudnia. Drużyna dziewcząt w składzie: Emilia Gruchot (3HZp), Julia Sobczak (1AR), Marysia Plak (1AR) - również zaprezentowała się bardzo dobrze, zajmując drugie miejsce w mistrzostwach.


Poniżej prezentujemy terminarz rozgrywek piłki siatkowej dziewcząt w roku szkolnym 2021/2022

26 listopada 2021 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w sesji programu Euroscola. Jest to program Parlamentu Europejskiego utworzony w 1990 roku, który umożliwia uczniom szkół średnich otrzymanie dofinansowania na wyjazd do siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W ramach Euroscoli odbywa się 20 sesji rocznie, w których uczestniczy około 10 000 uczniów z całej Unii Europejskiej. Ze względu na sytuację sanitarną w całej Europie, aby umożliwić uczniom i nauczycielom zdalny udział w programie Euroscola - przy zachowaniu jego edukacyjnego i interaktywnego charakteru skoncentrowanego na kwestiach UE – w 2020 r. Parlament Europejski  zaproponował, aby sesje Euroscoli odbywały sie online. Tak też było tym razem.

W dniu 23.11.2021 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady  ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Wzięło w nim udział 19 uczniów.  Najwyższą liczbę punktów w ogólnopolskim  teście wiedzy uzyskali następujący uczniowie: Julia Pusta kl. 2RM, Klaudia Witczak kl. 2RM, Agata Grzelak kl. 3TA. Wymienione osoby zakwalifikowały się do etapu  wojewódzkiego Olimpiady.

W dniu 9 listopada odbyła  się II edycja  konkursu wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego "Landeskunde -Quiz". Głównym celem konkursu było poszerzenie wiedzy  o krajach niemieckojęzycznych, przybliżanie ich kultury, tradycji i zwyczajów  oraz rozbudzanie ciekawości wobec innych kultur. Tegoroczne pytania obejmowały zagadnienia: historyczne, geograficzne, kulturowe i polityczne Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii. Aż 33 uczniów rozwiązało test wyboru składający się z 20 pytań. 

15 listopada 2021 r. troje uczniów kl. 3BM, Sandra Polewska, Szymon Adamek i Artur Leman, wzięli udział w szkoleniu dla Młodszych Ambasadorów programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego, zorganizowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej  w Warszawie. W trakcie warsztatów uczestnicy i uczestniczki poznali podstawowe informacje o Parlamencie Europejskim, jego znaczeniu i możliwościach, jakie oferuje młodym Europejczykom. Mogli także podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z życiem i aktywnością we Wspólnocie Europejskiej, a także wymienić spostrzeżeniami dotyczącymi europejskich wartości, europejskich celów młodzieżowych oraz scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej. 

W  dniu 16 listopada 2021 roku odbył się szkolny konkurs z wiedzy o społeczeństwie „Kto sprawuje władzę w Polsce - organy władzy III RP". Konkurs adresowany był  do uczniów klas  III Technikum i Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia. Jednoetapowy test został przeprowadzony za pomocą aplikacji Quizizz. Celem konkursu było: rozbudzenie zainteresowania wiedzą o sposobie powoływania oraz kompetencjach organów władzy III RP; zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy, korzystania  z różnych źródeł  informacji, racjonalnego  wykorzystywania narzędzi i technologii  informatycznej; umożliwienie uczniom sprawdzenia własnej wiedzy zdobytej na lekcjach wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotach oraz stworzenie szansy wygrania; budowanie poczucia tożsamości  narodowej,  rozwijanie patriotyzmu i postawy obywatelskiej.

Po sukcesach w mistrzostwach na szczeblu powiatowym, nadszedł czas na rywalizację w finale wojewódzkim. Podobnie jak w latach ubiegłych na Termach Maltańskich w Poznaniu 17.11.2021 roku odbyły się Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Pływaniu  Dziewcząt i Chłopców. Uczniowie naszej szkoły rywalizowali w sztafecie na dystansie 6 x 50 m stylem dowolnym. Do rywalizacji przystąpiło 28 sztafet męskich reprezentujących szkoły ponadpodstawowe. Po wyrównanej i emocjonującej walce sztafeta chłopców sklasyfikowana została na 19. miejscu z czasem 3,30,43 min. Szkołę reprezentowali: Michał Czekała, Bartosz Grenda, Filip Grzelewski, Adam Oleksy, Miłosz Maciejewski, Dawid Włodarczyk.