Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Turku, wraz z nauczycielami, zaprasza gimnazjalistów do udziału w warsztatach politechnicznych, które odbędą się w dniach 26 - 27 stycznia 2016 r. Prowadzone pod okiem instruktorów zajęcia umożliwią uczniom poszerzenie zainteresowań oraz wykorzystanie teorii w praktyce.

Zajęcia prowadzone będą w odrębnych blokach tematycznych. W dziedzinie CAD/CNC – wirtualnej rzeczywistości oraz programowania obrabiarek numerycznych – uczyć będą Emil Grzelak i Michał Gronostaj, którzy zaprezentują nowoczesne metody wytwarzania elementów maszyn ze wspomaganiem programów inżynierskich. Uczniowie będą mogli zaprogramować po raz pierwszy w życiu obrabiarkę CNC, a także obejrzeć wirtualne symulacje mechanizmów powstające w systemach CAD.

Dla uczestników warsztatów przewidziano udział w pokazie i ćwiczeniach łączności z wykorzystaniem środków takich jak radiotelefony, radiostacje i telefony polowe. Będzie można nawiązać łączność zarówno z kolegą z sąsiedniej sali jak i krótkofalowcem odległym o setki kilometrów. Zainteresowani będą mogli poznać podstawy alfabetu Morse’a i wykorzystać go w praktyce, a nawet uczestniczyć w mini konkursie z nagrodami. Zajęcia poprowadzi Jerzy Gomoliszewski nauczyciel – krótkofalowiec wraz z uczniami należącymi do Szkolnego Koła Radiokomunikacji i Elektroniki.

Zajęcia z mechatroniki przemysłowej poprowadzi Paweł Drzewiecki. Uczniowie będą mieli okazję poznać budowę i zasadę działania: czujników, napędów elektropneumatycznych, sterowników programowalnych i robotów. Zaprojektują i wykonają własny układ sterowania urządzeniem mechatronicznym.

Profesjonalne zastosowanie informatyki zaprezentuje Krystian Motała. Gimnazjaliści poznają zasady funkcjonowania infrastruktury informatycznej, zwiedzą czynną serwerownię z urządzeniami szerokopasmowymi dostępu do Internetu oraz pracownie komputerowe. Zapoznają się z budową komputerów oraz zmontują swój pierwszy komputer stacjonarny. Planowany jest także krótki turniej gier na stanowiskach komputerowych połączonych w sieć.

W pracowniach teleinformatycznych pod opieką nauczycieli: Marcina Kasprzaka i Pawła Piętki odbywać się będą zajęcia związane z konfigurowaniem abonenckich linii i kanałów telekomunikacyjnych oraz programowaniem i konfigurowaniem central telefonicznych. Z wykorzystaniem sprzętu Lokalnej Akademii CISCO uczniowie będą wykonywali i konfigurowali sieci komputerowe przewodowe oraz WiFi. Dodatkową atrakcja będą roboty miniSUMO, gdzie każdy z uczestników będzie miał okazję poznać zasady budowania i programowania robotów.  

W pracowni przedmiotów graficznych i poligraficznych gimnazjaliści zapoznają się z obsługą programów komputerowych takich jak Adobe Photoshop czy CorelDRAW, a także będą mogli w praktyce posługiwać się urządzeniami i maszynami poligraficznymi takimi jak bigówka czy ploter. Uczniowie będą mieli także okazję wziąć udział w warsztatach fotograficznych, gdzie zdobędą cenną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie fotografii.

„Ferie z techniką” mają na celu nie tylko właściwe zagospodarowanie czasu wolnego uczniów, ale i zainteresowanie ich nowoczesną myślą techniczną oraz szkolnictwem zawodowym, które obecnie przeżywa swój renesans. Technika i szkoły zawodowe są szkołami pozytywnego wyboru i umożliwiają młodym ludziom odnalezienie właściwej ścieżki kariery zawodowej.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane są do 14 stycznia 2016 r. w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Turku, ul. Milewskiego 8 lub pod numerem telefonu 63 280 36 12. Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9 do 14. Od gimnazjalistów wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w warsztatach. Organizator nie zapewnia dojazdu na warsztaty.