W dniach 4-6 października 2021r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w wirtualnej mobilności, zorganizowanej w ramach projektu Erasmus+ “Eco-Drone: flying robots for environmental monitoring” przez Fevziye Tezcan Vocational Secondary School- partnerską szkołę z Turcji. Spotkanie odbyło się na platformie Zoom i uczestniczyło w nim ponad 80 uczniów z Polski, Turcji, Rumunii i Włoch. Gospodarze dołożyli wszelkich starań, aby przybliżyć nam kulturę i zwyczaje swojego kraju. Uczestnicy poznali podstawowe informacje na temat geografii i historii Turcji oraz zwiedzili wirtualnie miasto Kocaeli, w którym mieści się partnerska szkoła. Czas między poszczególnymi zadaniami wypełniała turecka muzyka prezentowana przez nauczycielki muzyki.

Celem współczesnego kształcenia jest między innymi zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju. Służy temu współpraca szkół z różnymi instytucjami, firmami i uczelniami. Zespół Szkół Technicznych w Turku, w ramach realizacji wyżej wymienionych zadań, od wielu lat współdziała  ze szkołami wyższymi, w tym z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Współpraca zapewnia szkole szerokie spektrum działań na rzecz uczniów. Młodzież  ZST może kształcić swoje umiejętności  i zdobywać wiedzę nie tylko podczas lekcji w szkolnych pracowniach, ale i w czasie zajęć laboratoryjnych lub wykładów prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz w zawodzie kucharz uczestniczyli 6 października 2021 r. w wycieczce do Poznania na Międzynarodowe Targi Polagra food- horeca-foodtech. Targi POLAGRA to największa ekspozycja promująca żywność, technologie dla branży spożywczej, a także urządzenia i rozwiązania dla sektora HoReCa.

Na przełomie lata i jesieni w naszych lasach trwa grzybobranie. W związku z powyższym, w dniu 28 września, uczniowie klasy 3 HZp uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Nadleśnictwa Turek. Zajęcia miały na celu wzbudzenie zainteresowania otaczającą przyrodą, w szczególności królestwem grzybów, poznanie niektórych grzybów jadalnych i trujących, odkrycie znaczenia grzybów w przyrodzie i w życiu człowieka, a także, co ważne po okresie nauczania zdalnego, zbudowanie więzi pomiędzy uczniami.

W dniu 27 września odbył się konkurs fryzjerski ,,Inspirowane jesienią”, adresowany do uczniów klas w zawodzie fryzjer oraz technik usług fryzjerskich. Założeniem przedsięwzięcia było wyłonienie młodych talentów oraz rozwijanie zainteresowań uczniów. Istotna była też wymiana doświadczeń, wyzwolenie u młodzieży inicjatyw i twórczych poszukiwań oraz kontakt  z klientem w warunkach zbliżonych do warunków pracy.

W czwartek,  30 września w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W związku z koniecznością zachowania środków bezpieczeństwa, w uroczystości wzięli udział przedstawiciele pierwszoklasistów.  Zgodnie z tradycją złożyli oni przysięgę, którą odebrała pani dyrektor Wioletta Adamiak, życząc wszystkim uczniom bardzo dobrych wyników w nauce, rozwijania zainteresowań oraz szybkiego zaaklimatyzowania się w naszej szkole. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego również oficjalnie powitali nowych kolegów i koleżanki, oferując swoją pomoc w poznawaniu szkoły oraz życząc wielu sukcesów.

28 września w Zespole Szkół Technicznych w Turku zorganizowano spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Kawy. Ten cudownie aromatyczny napój o wyjątkowych właściwościach uzyskiwany jest z palonych pestek wiecznie zielonych krzewów kawowców. Dziś bez kawy trudno już wyobrazić sobie nasze codzienne życie. To nie tylko sposób na poranne rozbudzenie, ale także chwilę popołudniowego relaksu. W trakcie spotkania zaproszeni goście: Starosta Turecki p. Dariusz Kałużny, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie, mieli okazję zapoznać się rodzajami kawy, a także jej właściwościami, sposobami przygotowania i podawania.

Bijemy rekord Polski! – to hasło kolejnej edycji biegu, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Narodową Agencję programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Wydarzenie, organizowane już po raz piąty, ponownie odbyło się w formule zdalnej i  było realizowane we współpracy z Fundacją Wychowanie przez Sport, znaną przede wszystkim z akcji Biegam Bo Lubię. 24 września 2021 r. w całej Polsce stanęły do rywalizacji 4-osobowe drużyny, których celem było przebiec w dowolnym miejscu łącznie jak najdłuższy dystans w 60 minut.

W dniu 22 września 2021r.  uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021”- zorganizowanej w tym roku pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. Sprzątaniem zostały objęte tereny Nadleśnictwa Turek. Udział w przedsięwzięciu miał zachęcić uczestników do właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, m.in. do segregacji odpadów „u źródła”, która pozwala na powtórne wykorzystanie cennych surowców (np. makulatury, szkła i tworzyw sztucznych).

Noc Naukowców to jedyna taka noc w Europie. Każdego roku w tym samym czasie,  w ostatni piątek września,  w wielu miastach odbywają się imprezy popularno-naukowe i rozrywkowe. W dniu 24 września br. uczniowie  naszej szkoły brali udział w Małopolskiej Nocy Naukowców, która zorganizowana została przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Z uwagi na sytuację epidemiczną wydarzenie to realizowane było  w formie online.

W dniu 27 września br.  w słoneczny jesienny dzień, uczniowie klas mundurowych: 3 ET i 3 ETP  Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyli w szkolnym spływie kajakowym rzeką Wartą, na trasie z Księżych Młynów do Uniejowa. Celem wydarzenia było wskazanie walorów rekreacyjnych i turystycznych spływu, popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej oraz wpajanie dobrych nawyków związanych ze zdrowym stylem życia i dbałością o zdrowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku ostrzega przed cyberatakiem. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy „Kwarantanna”, zawierający informację o nałożeniu na odbiorcę wiadomości kwarantanny. Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej. Otwarcie linku może być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy o nieotwieranie linku i usunięcie wiadomości z telefonu. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron.

Wiadomym jest fakt, że podróżowanie poszerza horyzonty. Doskonali wiedzę i umiejętności. Potwierdzeniem niech będzie załączona prezentacja dokumentująca pracę adeptów fryzjerstwa, uczniów klas  technikum. Stylizacje stanowią pokłosie wycieczki przedmiotowej do Sieradza, rodzinnego miasta króla fryzjerów fryzjera królów - Antoniego Cierplikowskiego.

Informujemy, że szczepienia zadeklarowanych uczniów oraz członków ich rodzin odbędą się w punkcie zlokalizowanym w ZST w Turku według następującego harmonogramu:

- piątek 24.09.2021 w godz. 12.00-15.00 (tylko dla osób powyżej 16 roku życia),

- sobota 25.09.2021 w godz. 9.00-12.00 (dla osób, którym nie odpowiadały poprzednie terminy).

Math Python in English - pod taką nazwą, już 21 października 2021 r., rusza w naszej szkole tegoroczna edycja wydarzenia Meet and Code. Umiejętność programowania, logicznego myślenia oraz znajomość języka angielskiego to w dzisiejszych czasach kluczowe kompetencje XXI w. Naszym celem jest zachęcenie uczniów do nauki programowania, matematyki i języka angielskiego. Realizując nasze wydarzenie będziemy wykorzystywać platformę MS Teams, oprogramowanie Visual Studio Code oraz język programowania Python. Nauczymy uczestników podstaw programowania w tym języku oraz rysowania dowolnych wykresów matematycznych przy wykorzystaniu bibliotek maptolib i math. W ramach naszej aktywności planujemy również escape-room dzięki któremu uczniowie utrwalą zdobytą wiedzę, a także przyswoją słownictwo w języku angielskim.

W czwartek 16 września uczniowie klas fryzjerskich ( 1LF, 2EF oraz 3FG technikum), wzięli udział w wycieczce przedmiotowej do Sieradza. Jej głównym celem było zapoznanie adeptów sztuki fryzjerskiej z sylwetką  wybitnego mistrza nożyczek Antoniego Cierplikowskiego. Uczniowie, przygotowując się do odwiedzin  rodzinnego miasta słynnego fryzjera, obejrzeli  film dokumentalny o jego życiu i działalności. Dzięki temu mogli podążać jego śladami, odwiedzając bliskie mu zakątki.