W Zespole Szkół Technicznych w Turku corocznie organizowane są konkursy wiedzy o HIV i AIDS. Przedsięwzięcie - o zasięgu szkolnym i powiatowym -  adresowane jest do uczniów klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia. Etap szkolny  konkursowych zmagań odbył się w dniach 28-29 listopada 2019 r. Do tegorocznej edycji przystąpiło 67 uczniów. 12 grudnia 2019 r. odbyła się XI Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS zorganizowana przez naszą szkołę oraz Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Turku.

Adresatami olimpiady byli uczniowie klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Celem olimpiady było kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród młodzieży szkolnej poprzez: pogłębianie wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, uświadomienie zagrożeń jakie niesie zjawisko HIV/AIDS, nabywanie umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji, dokonywania wyborów dotyczących własnego życia i zdrowia, przeciwdziałanie negatywnemu postrzeganiu ludzi zakażonych oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec nich.

Turniej wiedzy polegał na samodzielnym rozwiązaniu testu. W tegorocznej edycji olimpiady nasi uczniowie zaprezentowali się znakomicie, zdobywając następujące miejsca:
I miejsce – Kacper Piąstka – kl.1BM,
II miejsce – Klaudia Janecka –1TA,
III miejsce – Piotr Sobczak –1BM , Aleksandra Dróżdż – 1kf i Klaudia Kostrzewa –1kf.

Zwycięzcy olimpiady otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Turku, PSSE w Turku i  Radę Rodziców ZST.

Szkolny konkurs i olimpiadę zorganizowały panie: A. Dzikowska, A. Milczarek, J. Roszkowska, M. Błaszczyk.