12 i 16 kwietnia grupy logistyków z ZST w Turku ( klasy 1, 2 i 3), odwiedziły fabrykę Volkswagena we Wrześni. Uczniowie mogli zapoznać się z najnowocześniejszą , zmechanizowaną linią produkcyjną, magazynowaniem i zaopatrzeniem. Mogli także zobaczyć wyposażenie nowoczesnych regałów magazynowych i sposób składowania części i podzespołów. Wizyta w fabryce dostarczyła uczniom ciekawych doświadczeń oraz wzbogaciła ich wiedzę logistyczną w dziedzinie produkcji i magazynowania.


Opiekunami wycieczek byli : Elżbieta Madajska, Jolanta Rossa, Magdalena Piętka,Tomasz Szczap, Mariola Kadrzyńska – Siwek i Marta Mielcarska.