W dniu 30 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się Szkolny Turniej Wiedzy o Zdrowiu. W konkursie wzięły udział trzy trzyosobowe zespoły uczniów z klas o profilu gastronomicznym. Celem przedsięwzięcia było upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy o zdrowiu, a także rozwijanie zainteresowań uczniów powyższą tematyką.

Uczestnicy turnieju zmagali się z zadaniami z zakresu nauki o żywieniu i żywności, biologiczno-chemicznych aspektów żywienia oraz technologii żywności. Uczniowie rozwiązali 12 zadań różnego typu, między innymi krzyżówkę, zadanie obliczeniowe, połącz w pary i test.
Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców. Wyniki przedstawiają się następująco:
- I miejsce- zajęła drużyna w składzie: Alicja Krauze, Marta Marciniak, Igor Kaczmarek,
- II miejsce – drużyna w składzie: Karolina Pyżyńska, Gabriela Dobrosińska, Michał Grzelewski,
- III miejsce – drużyna w składzie: Patrycja Kujańska, Florian Bocian, Mateusz Janiak.
Organizatorami turnieju byli nauczyciele przedmiotów gastronomicznych.