21 marca 2024 r. odbył się ogólnopolski konkurs "Fantasy World Make-Up” zorganizowany przez Wyższą Szkołę Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu oraz Wielkopolską Szkołę Medyczną w Poznaniu. Do rywalizacji zgłosiło się  8 szkół średnich kształcących w zakresie kosmetyki, fryzjerstwa lub wizażu. Uczniowie rywalizowali w kategorii: "Młodzież". W kategorii: "Młodzi Dorośli" swoje umiejętności sprawdzali studenci WSEiT w Poznaniu. Każda ze szkół wytypowała team składający się z 4 osób, spośród których jedna, na własnej modelce, wykonała makijaż fantazyjny twarzy i dekoltu na podstawie wcześniej przygotowanego projektu. Nasz zespół tworzyli: Karolina Woźniak – laureatka IV miejsca, Alicja Jasnowska – modelka, Agata Mendelak oraz Zuzanna Wiśniewska.

Dla osób tworzących szkolny team  WSEiT w Poznaniu przygotowała niezwykle ciekawe warsztaty z kosmetologii  dotyczące wytwarzania wód aromatyzowanych oraz pokaz nowoczesnego sprzętu stosowanego w kosmetologii.

Uczestnicy konkursu oceniani byli przez jury, któremu przewodniczyły: prorektor ds. wydziałowych dr n. społ. Sława Połoczańska-Godek oraz p. Monika Misiak-Tabaczyńska, wykładowca WSEiT w Poznaniu. Konkurs umożliwił uczniom odkrycie w sobie ukrytych pokładów fantazji, przełamanie stereotypów i sprawił, że choć na chwilę świat stał się kolorowy i baśniowy. Opiekunem naszych uczennic były: p. Patrycja Sikora i p. Emilia Marucha, nauczycielki przedmiotów zawodowych.

Fot. Zuzanna Wiśniewska