21 marca troje uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik mechatronik, wzięło udział w XV Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Mechanicznym skierowanym do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem przedsięwzięcia, którego organizatorem jest Zespół Szkół Technicznych w Płocku, jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych. Honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Płocka i Kuratorium Oświaty w Warszawie, a konsultację merytoryczną zapewniają Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku oraz Zarząd Główny SIMP.


Opiekun – Zbigniew Szymański.