19 marca 2024 r. w auli Zespołu Szkół Technicznych w Turku odbyło się spotkanie z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego - panem Marcinem Jesiołowskim, który przybliżył uczniom tematykę KSeF ( Krajowego Systemu e-Faktur). System ten być może w przyszłym roku stanie się obowiązkowy dla wybranej grupy podatników. Jest to platforma, na której możliwe jest zarówno wystawianie, jak i przechowywanie oraz przesyłanie faktur. To faktury ustrukturyzowane, w formacie xml, których otrzymywanie wiąże się z koniecznością akceptacji ze strony odbiorcy faktury.

KSeF umożliwia ponadto bieżące monitorowanie obiegu danych i publikowanie związanych z fakturami komunikatów, np. o ich wystawieniu lub odrzuceniu. Faktury udostępniane są w czasie rzeczywistym, a do ich wystawiania służy  udostępniona przez Ministerstwo Finansów Aplikacja Podatnika KSeF. Można wykorzystywać w tym celu także inne komercyjne oprogramowania. Programy do księgowości są zintegrowane z Krajowym Systemem e-Faktur, dzięki czemu przesyłanie dokumentów przez ten system będzie jeszcze łatwiejsze. Prelegent przedstawił również uczniom metody sporządzania rozliczenia rocznego przez osobę fizyczną nieposiadającą działalności gospodarczej. Młodzież została zaznajomiona z zasadami działania usługi Twój e-PIT, która udostępnia podatnikom automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na stronie internetowej podatki.gov.pl. Skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji. Wystarczy komputer i dostęp do Internetu.

Podczas spotkania wskazano i omówiono również terminologię rozliczeń rocznych, jakie mają obowiązek sporządzać osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się w oparciu o zryczałtowany podatek dochodowy, skalę podatkową, kartę podatkową, czy też podatek liniowy. Prelekcja umożliwiła młodzieży nabycie umiejętności samodzielnego zatwierdzenia rozliczenia rocznego z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT.

Spotkanie zostało zorganizowane przez nauczycieli przedmiotów ekonomicznych: Małgorzatę Pietrzak, Agatę Jeż oraz Anitę Herman- Szulc.