Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku zaprasza serdecznie uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do wzięcia udziału w Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy Informatycznej 2k24. Eliminacje szkolne w formie online odbędą się 25.03.2024 r. Finał zaplanowany został na 15.04.2023 w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Więcej informacji znajduje się w regulaminie konkursu.

Regulamin