30 stycznia 2024 r. w ZST w Turku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu szkoleń współorganizowanych z firmą Messer Polska - wiodącym dostawcą gazów przemysłowych w Polsce i na świecie. Od ponad 120 lat oferuje ona najwyższej jakości gazy przemysłowe: tlen, azot, argon, hel, acetylen i wiele innych. Produkty firmy  kierowane są do różnych branż przemysłowych, w tym metalurgii, chemii spożywczej, medycznej, elektronicznej i wielu innych. Szkolenie zostało podzielone na dwie części - teoretyczną oraz praktyczną. W pierwszej - została przedstawiona szeroka gama produktów z zakresu gazów spawalniczych wraz z ich zastosowaniem oraz wskazaniem ich najważniejszych cech użytkowych w odniesieniu do „tradycyjnych” gazów spawalniczych.

Druga część szkolenia miała z kolei charakter praktyczny –zademonstrowano praktyczne zastosowanie najnowszej oferty handlowej. Pokaz odbył się w pracowni spawalniczej ZST w Turku, która od wielu lat posiada certyfikację Górnośląskiego Instytutu Technologicznego im. Łukasiewicza. W części praktycznej uczniowie mogli samodzielnie, ale pod okiem doświadczonych instruktorów spawalnictwa, wykonać próbki spawalnicze z wykorzystaniem różnych mieszanek gazów.

Szkolenie dla uczniów kształcących się w zawodzie operator obrabiarek skrawających, ślusarz oraz technik mechanik prowadzili panowie Maciej Bogdanowicz oraz Jacek Buława.