W dniach 8 i 14 listopada 2023 r. uczniowie kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości oraz technik handlowiec wzięli udział w projekcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skierowanym do szkół ponadpodstawowych. Warsztaty edukacyjne „Lekcje z ZUS” objęte zostały honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program powstał z potrzeby uzupełniania wiedzy młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Niestety, niewielu młodych ludzi zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o rezygnacji z nich. „Lekcje z ZUS” mają kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

W ramach projektu uczniowie  ZST  uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez panie: Ewelinę Chrzanowską, Agnieszkę Bącałę i Beatę Korycką – specjalistki Inspektoratu ZUS w Turku. Podczas prelekcji młodzież poznała historię ubezpieczeń społecznych,  poszerzyła swoją wiedzę o rodzajach ubezpieczeń i wynikających z nich  świadczeniach. Uczniowie zapoznani zostali także z zadaniami ZUS. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły informacje na temat funkcjonowania  Platformy Usług Elektronicznych ZUS.  

Dodatkowym zadaniem wykładów było także przygotowanie uczniów do eliminacji szkolnych olimpiady organizowanej przez ZUS pod hasłem „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, która odbędzie się 28 listopada w naszej szkole. 

Spotkanie z pracownikami ZUS umożliwił kierownik Inspektoratu w Turku- pan Robert Rygiel. Dziękujemy za współpracę, przekazaną wiedzę, materiały dydaktyczne i cenne porady merytoryczne.

Za organizację przedsięwzięcia w szkole odpowiedzialni byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Piotr Bińkowski, Anita Herman –Szulc, Mariola Kadrzyńska – Siwek, Małgorzata Pietrzak i Magdalena Piętka.