W dniu 8 listopada 2023 r. odbyły się zawody I stopnia XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w których wzięli udział uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec oraz technik rachunkowości. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i realizowana we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. To jedno z najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych, których celem jest inwestowanie w kapitał ludzki, stanowiący podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego i postępu społecznego.

Program Olimpiady skorelowany jest z podstawą programową przedmiotów: ekonomii, podstaw przedsiębiorczości, podstaw statystyki, zasad rachunkowości, marketingu, elementów prawa gospodarczego, ekonomiki przedsiębiorstw, finansów i bankowości, analizy ekonomicznej, realizowanych w technikach, branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole II stopnia i liceach ogólnokształcących.

Przedsięwzięcie umożliwia zdobycie następujących kwalifikacji: prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, prowadzenie sprzedaży, prowadzenie działań handlowych, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych, prowadzenie rachunkowości, obsługa klienta w jednostkach administracji, sprzedaż produktów i usług reklamowych, organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej, wykonywanie przekazu reklamowego, zarządzanie kampanią reklamową,  prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej. 

Decyzją  Komitetu Głównego OWE hasłem przewodnim w tym roku był temat „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”.  

Zawody I stopnia odbyły się w Zespole Szkół Technicznych
w Turku.  Miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

– jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do myśli przewodniej Olimpiady,

– zadania z podstaw ekonomii,

– 30 pytań testowych.

Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej ma zasięg międzynarodowy. Jej wyniki stanowią podstawę do wyłonienia osób, które będą reprezentować Polskę w Międzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej (International Economics Olympiad).

Uczestnikom zawodów dziękujemy za udział  i życzymy sukcesów.

Organizatorami etapu szkolnego byli nauczyciele: Anita Herman-Szulc, Małgorzata Pietrzak i Agata Jeż.