W dniu 13 listopada 2023 roku w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się Szkolny Konkurs Chemiczny, który był adresowany do uczniów klas drugich technikum. Przedsięwzięcie stało się świetną okazją do popularyzacji nauk matematyczno – przyrodniczych. Umożliwiło także odkrywanie uzdolnień młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań związanych z chemią. Uczniowie rozwiązując zadania konkursowe, musieli wykazać się wiedzą, umiejętnościami logicznego myślenia, kojarzenia faktów i wyciągania wniosków.

Niezbędne okazały się również umiejętności matematyczne.
Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:

- Patryk Marek – I miejsce,
- Bartosz Kaczewiak - II miejsce,
- Julia Kolasińska i Kinga Wodzińska – III miejsce ex aequo.

Zwycięzcom gratulujemy.
Konkurs zorganizowała Małgorzata Szymańska.