W najbliższy wtorek 15.09.2020 r. specjalna akcja Honorowego Krwiodawstwa w ZST. Prosimy młodzież klas III i IV o udział. Akcja poboru krwi ma charakter specjalny. Oddajemy krew dla Agaty i Krzysztofa, uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Osoby te chorują na białaczkę, odbywają leczenie w szpitalu specjalistycznym im. M. Konopnickiej w Łodzi na Oddziale Onkologicznym. W przypadku takich chorób preparaty krwiopochodne ratują życie i zdrowie ludzi i nie mogą być zastąpione żadną sztuczną substancją.

W dniu 15.09.2020r. (wtorek) w ZST sala C-015 odbędzie się akcja Honorowego Krwiodawstwa. Rejestracja dawców w godzinach 8.00 do 11.00. Akcję obsługuje personel  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. Zapraszamy uczniów i pracowników ZST. Niestety nie dopuszczamy osób spoza naszej szkoły (zalecenia sanitarne). Aby oddać krew trzeba mieć skończone 18 lat, należy stawić się w ogólnym dobrym stanie zdrowia, będąc po śniadaniu i mieć przy sobie dowód tożsamości, maseczkę higieniczną. Podczas akcji należy zachowywać dystans społeczny i ściśle wykonywać polecenia organizatorów. Uczniom w dniu oddania krwi przysługuje zwolnienie z zajęć lekcyjnych, a pracownikom zwolnienie z pracy.

Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy : B.Chojnacka, M.Mielcarska, A.Jeż, E.Madajska, S.Grześkowiak, J.Gomoliszewski.