Procedura w zakresie przeprowadzenia stacjonarnych spotkań
z rodzicami na terenie Zespołu Szkół Technicznych
im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku.

Dnia 24.09.2020 r. stacjonarne spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywać się będzie na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Turku z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

  • Osoby przebywające na terenie placówki oświatowej i uczestniczące w spotkaniu mają bezwzględny obowiązek zakrywania usta i nosa.
  • Uczestnicy spotkania mają obowiązek skorzystania ze środka do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku placówki oświatowej.
  • W zebraniu może uczestniczyć tylko jeden rodzic/opiekun prawny reprezentujący danego ucznia.
  • Po wejściu do placówki należy bezpośrednio, bez zbędnej zwłoki udać się do wskazanej sali, w której odbywać się będzie spotkanie.
  • W stacjonarnym zebraniu nie mogą brać udziału osoby chore, przebywające w kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych.
  • Należy unikać tworzenia się kolejek przed wejściem do budynku placówki oświatowej i innych przestrzeni wspólnych.
  • Przed wejściem do budynków szkoły i na terenie całej placówki należy zachowywać bezpieczny dystans w stosunku do innych rodziców/opiekunów prawnych i pracowników placówki oświatowej.

 

Przydział sal na spotkanie rodziców uczniów klas I z wychowawcami

dnia 24.09.2020 godzina 16.30

 

TECHNIKUM

Symbol oddziału

zawód

wychowawca

BUDYNEK /sala

1TI

technik informatyk

Stefanowska Monika

B/110

1TG

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Kliszewicz Magdalena

B/101

1TT

technik teleinformatyk

Świerk Estera

A/26

1TL

technik logistyk

Szymańska Małgorzata

B/107

1CA

technik mechanik -  technik ekonomista

Adamiak Andrzej

A/22

1HZ

echnik handlowiec –  technik żywienia i usługa gastronomicznych

Wieczorek Ilona

A/04

1EF

technik elektryk – technik usług fryzjerskich

Rabczewska Lidia

B/205

1RM

Technik rachunkowości – technik mechatronik

Gonczarewicz Magdalena

B/207

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Symbol oddziału

zawód

wychowawca

BUDYNEK /sala

1m

mechanik pojazdów samochodowych

Wincenciak Marta

A/14

1f

fryzjer

Mokrowiecka Urszula

A/17

1h

sprzedawca

Staszak Edyta w zast. Rosiak Katarzyna

A/08

1ke

kucharz

Łupina Agnieszka

A/12

1sw

Stolarz +blacharz +piekarz+ +ślusarz+ murarz

Russek - Marczak Aldona

A/006

1w

elektryk + operator + monter sieci +elektronik +elektromechanik + monter zabudowy

Chojnacka Beata

A/23