W dniu 27 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja 1791 r. Uchwalona 3 maja 1791 r. roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie pisaną, nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego.

Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władzy na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję.  Choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową.

Chcąc oddać hołd tym, którzy przyczynili się do powstania tego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Wielki, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli a następnie odzyskanie niepodległości, uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem  nauczycieli historii: Moniki Stefanowskiej, Małgorzaty Robak-Pabiańskiej oraz Barbary Ressel oraz zespół muzyczny na czele z opiekunem Joanną Tomaszewską – Sikora przy współpracy Jerzego Gomoliszewskiego, przedstawili ciekawy program poetycko - muzyczny, który przypomniał nam to - niewątpliwie-  jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski.