W dniu 14 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbył się XIV Powiatowy Turniej Szkół pod hasłem "Młody manager na start", w którym udział wzięli uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z terenu powiatu tureckiego. Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodzieży wiedzą ekonomiczną przydatną w życiu codziennym, pobudzenie przedsiębiorczości i aktywności biznesowej, promocja aktywnego kształtowania przyszłości oraz upowszechnienie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczestnicy konkursu pracowali w losowo wybranych trzyosobowych zespołach, w których skład wchodzili uczniowie z różnych szkół, co dało możliwość kształtowania umiejętności pracy w grupie oraz integracji. Podczas rozgrywek w sposób kreatywny prezentowali własne pomysły w zakresie stawianych przed nimi zadań. 

Uczniowie ze szkół podstawowych z Grzymiszewa, Tuliszkowa, Dobrej i Turku (SP nr 1 i SP nr 4) zmagali się z zadaniami, które dotyczyły pieniądza, finansów, działalności gospodarczej i szeroko pojętej przedsiębiorczości. 

W kolejnych etapach turnieju uczestnicy przygotowywali reklamy wybranego produktu, udzielali odpowiedzi na pytania związane z oszczędzaniem w gospodarstwie domowym, a także podawali propozycje dobrych nawyków finansowych.

Uczniowie doskonale znali pojęcia ekonomiczne, takie jak inflacja czy budżet państwa. Wiedzieli, jakie dokumenty należy złożyć, ubiegając się o przyjecie do pracy. Doskonale poradzili sobie także podczas zabawy w kalambury, odgadując pojęcia ekonomiczne.

Publiczność miała możliwość udzielenia odpowiedzi na pytania wymagające szybkiego liczenia, z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Ze wszystkimi pytaniami poradziła sobie znakomicie.

Wyniki rozgrywek turniejowych:

I miejsce –  drużyna III w składzie:

  1. Agata Kukuła – SP nr 1 w Turku,
  2. Gabrysia Sikora – SP nr 4 w Turku,
  3. Daria Antczak – ZSP w Grzymiszewie.

II miejsce – drużyna II w składzie:

  1. Blanka Cymmer – SP w Tuliszkowie,
  2. Kalina Kośla – SP w Dobrej,
  3. Dawid Podębski – SP nr 1 w Turku.

III miejsce –  drużyna I w składzie:

  1. Zuzanna Feliniak – SP nr 4 w Turku,
  2. Marta Gil – ZSP w Dobrej,
  3. Wiktor Bończak – ZSP w Grzymiszewie.

           

W tym roku cenne nagrody dla uczestników ufundowali: Starostwo Powiatowe w Turku, Sun Garden Polska, Mleczarnia Turek, Ambro Logistics, Emika Abstore.

Zwycięzcom turnieju nagrody wręczyli: Starosta Powiatu Tureckiego Pan Dariusz Kałużny oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku Pani Wioletta Adamiak. 

Organizatorami konkursu byli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i logistycznych ZST w Turku.         

Serdeczne podziękowania kierujemy dla sponsorów za wsparcie finansowe turnieju: Starostwo Powiatowe w Turku,  Mleczarnia Turek Sp. z o.o  Sun Garden Polska sp. z o.o.  Emika - Artykuły Biurowe, Ambo Logistics.