2 marca w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbył się etap regionalny konkursu ”Poznaj swoje prawa w pracy”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura bezpieczeństwa”. Udział w nim wzięło łącznie 33 uczestników z 17 szkół ponadpodstawowych. W komisji konkursowej zasiedli przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Renata Jocz oraz Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Wiesław Ratajczak. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klas ekonomicznych. Obie osiągnęły najwyższe wyniki w konkursie, zajmując: II miejsce – Wiktoria Wawrzyniak, III miejsce – Dominika Olejniczak. Dziewczęta będą reprezentować naszą szkołę w rozgrywkach okręgowych, które odbędą się w Warszawie.

W przerwie konkursu uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji nadkomisarz Katarzyny Owsian-Słomińskiej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu na temat niebezpieczeństw związanych z podejmowaniem pracy za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia, jakim jest  handel ludźmi. Następnie starszy inspektor pracy Marcin Jedwabny omówił wybrane zagadnienia związane ze świadczeniem pracy w formie zdalnej. Młodszy specjalista w OIP Poznań Bartosz Nyckowski wygłosił prelekcję na temat Wielkopolskich Obchodów Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu uczestnicy konkursu otrzymali z rąk Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu Pawła Ciemnego oraz przedstawicieli komisji konkursowej.

Gratulujemy Wiktorii i Dominice i życzymy dalszych sukcesów !!!

Uczennice zostały przygotowane do konkursu przez nauczycieli przedmiotów zawodowych: Mariolę Kadrzyńską-Siwek  i Elżbietę Madajską.