Rok 2022 przyniósł nam szereg zmian z zakresu przepisów Prawa Podatkowego. Jedna z nich weszła w życie w trakcie roku podatkowego tj. od 1 lipca 2022. W związku z powyższym w dniu 5 stycznia 2023 r. mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły zastępcę naczelnika Urzędu Skarbowego w Turku p. Marcina Jesiołowskiego, który w przystępny sposób przybliżył młodzieży tematykę podatków oraz wskazał najważniejsze zmiany przepisów Prawa Podatkowego, ważne z punktu widzenia zwykłego podatnika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę, oraz przedsiębiorcy.

Podczas spotkania zostały poruszone tak ważne kwestie, jak obniżenie stawki podatku dochodowego z 17 do 12%, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, progi podatkowe, ulga dla klasy średniej i jej likwidacja, czy też brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Nasz gość wyjaśnił, czym skutkują i na czym dokładnie polegają w/w zmiany przepisów. Przybliżył młodzieży również zakres działalności Urzędu Skarbowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej, a także wskazał, jakie są drogi kontaktu podatnika z Urzędem Skarbowym.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali ciekawego wykładu.