ZARZĄDZENIE NR 18 /2020
Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych
w Turku z dnia 19.10.2020 r.

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W  związku z wprowadzeniem  nauczania hybrydowego, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku, zarządza organizację nauczania wg ustalonego harmonogramu

TERMIN

NAUCZANIE STACJONARNE

NAUCZANIE ZDALNE Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI I FORM KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ PRZYJĘTYCH W SZKOLE

 

 

 

 

19.10.2020 -  01.11.2020

TECHNIKUM

4TA, 4TI, 4TL, 4TM, 4TT,
4EC,4RT, 4LH, 4FZ, 1TI,
1TG, 1TT, 1TL, 1CA, 1HZ,
1EF, 1RM

 

BSIS (szkoła branżowa)

1m,1f, 1sw,1h1,1k,
1w, 2h, 2m, 2kf, 2so, 
2w, 2mp, 2fp, 2kop, 2hsp, 2wp

 

TECHNIKUM

3TL, 3TT, 3TI, 3TM, 3TG, 3EB,
3LH, 3FZ, 3CA, 2TA, 2TH, 2TL, 2LZ, 2TI, 2ET, 2BM, 
2FG, 2TIp. 2TGp. 2TMp. 2TLp. 
2CAp, 2HZp, 2ETp

 

BSIS (szkoła branżowa)

3m, 3f, 3ks, 3o, 3hw,

 

 

Nauczanie w Liceum dla Dorosłych obywać się będzie zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z planem zajęć.

Od dnia 03.11.2020 r. do 15.11.2020 r. nastąpi zmiana w nauczaniu hybrydowym miedzy klasami. Harmonogram na następnie tygodnie zostanie przedstawiony w odrębnym zarządzeniu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor ZST w Turku

Wioletta Adamiak