ZARZĄDZENIE

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku z dnia 21.11.2022 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły w związku z przeprowadzanym próbnym egzaminem maturalnym OPERON 2022/2023. 

   

            Na podstawie  § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.  nr 46, poz.432, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

                                                  §1

Wprowadzam do zastosowania w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku zmianę organizacji pracy szkoły wynikającą z harmonogramu przeprowadzania próbnego egzaminu maturalnego OPERON w miesiącu listopad 2022 r.

                                                  §2

W związku z powyższym zarządzam skrócone lekcje wg poniższego harmonogramu:

Harmonogram zajęć _matura próbna z OPERONEM
W dniach 22-23.11.2022 zajęcia rozpoczynają się od godziny 11.00 zgodnie z poniższym harmonogramem

 1. 11.00-11.30
 2. 11.35-12.05
 3. 12.10-12.40
 4. 12.45-13.15
 5. 13.20-13.50
 6. 13.55-14.25
 7. 14.35-15.05
 8. 15.10-15.40

9.15.45- 16.15

Harmonogram zajęć w dniu 24 listopada 2022 r.

 1. 10.00-10.30
 2. 10.35-11.05
 3. 11.10-11.40
 4. 11.45-12.15
 5. 12.20-12.50
 6. 12.55-13.25
 7. 13.35-14.05
 8. 14.10-14.40

9.14.45- 15.15
                                                  § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                                                                                                                  Wioletta Adamiak 

                                                                                                                                                                                                                      Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku