Uczniowie klasy ekonomicznej, będący członkami kółka zainteresowań „Fabryka kreatywnych rozwiązań” przygotowali lekcję dla uczniów klasy 8d Szkoły Podstawowej nr 5 w Turku. Lekcja odbyła się w Auli Solidarności Urzędu Miejskiego. Ekonomiści swój wykład wzbogacili prezentacją multimedialną ukazującą wszystkie szczeble administracji publicznej. Omówili organy władzy wykonawczej i uchwałodawczej samorządu terytorialnego.

Uzupełnieniem wykładu była wycieczka po Urzędzie Miejskim. Uczniowie mieli możliwość zwiedzania poszczególnych wydziałów poznając zakresy obowiązków pracujących tam urzędników. Na zakończenie zajęć odbył się konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym. Uczniowie podstawówki wykazali się wiedzą w zakresie realizowanego przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.  Z kolei uczniowie ZST przygotowali i sprawdzali poprawność udzielanych przez uczniów klasy 8 odpowiedzi testowych, dzięki umiejętnościom nabywanym w ramach kółka zainteresowań. Nagrody wręczyli nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, którzy w naszej szkole realizują innowację pedagogiczną wraz nauczycielką WOS zaprzyjaźnionej S.P.5