FINAŁ XI OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ WE WROCŁAWIU
W dniu 31 marca 2022 r. odbył się etap XI Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą szkołę Logistyki we Wrocławiu, w której wzięło udział 60 uczestników z całej Polski.
Celem Olimpiady było zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych problematyką spedycyjną i logistyczną,

w perspektywie przyszłej pracy zawodowej, a także upowszechnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie transportu, logistyki i spedycji, czyli całej branży TSL. Uczniowie mieli do rozwiązania zadanie problemowe z zakresu branży TSL. Po przejściu dwóch etapów Olimpiady dwie uczennice naszej szkoły uczące się w klasie 3 technikum logistycznego zakwalifikowały się do ostatniego III etapu – finału ogólnopolskiego, były to Julia Pięta i Kinga Perlińska.


Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.