Landeskunde w plakatach

W dniu 30 marca 2022 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy plakat w języku niemieckim. Celem konkursu było propagowanie i poszerzanie wiedzy o kulturze niemieckiej, oraz rozwijanie kompetencji językowych. Uczniowie mieli możliwość wzbogacenia wiedzy o Niemczech, Austrii i Szwajcarii – o ich geografii, historii, kulturze, życiu społecznym i politycznym, a także tradycjach krajów niemieckojęzycznych.

Konkurs miał zainspirować uczniów do nauki języka niemieckiego oraz mobilizować młodzież do samodzielnej i systematycznej pracy. Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Miejsce pierwsze zajęła uczennica Gadomska Julia, miejsce drugie Jeżykowska Julia,
a miejsce trzecie uczennica Kusz Dominika. Wyróżniona została praca Gabrieli Bocian. Organizatorkami konkursu były panie: Aldona Russek - Marczak i Monika Stefanowska.