Tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, ze względu na pandemię Covid -19, miała formę zdalną .Turniej był skierowany do dzieci i młodzieży w 2 grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pierwszym etapem konkursu były eliminacje powszechne, dla wszystkich chętnych, przeprowadzone w sobotę,  4 grudnia,  w formie pisemnej (test on-line).  Aby wziąć udział w turnieju, każdy uczestnik musiał zarejestrować się osobiście na internetowej platformie edukacyjnej. Test zawierał 60 pytań, na które należało udzielić odpowiedzi przez zaznaczenie jednego spośród kilku podanych wariantów.

Uczestnicy turnieju musieli wykazać się obszerną wiedzą, między innymi z zakresu: tradycji  i historii ochrony przeciwpożarowej, historii 100-lecia utworzenia Związku OSP RP, zadań OSP, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych, przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, ochrony ludności i środowiska, znajomości sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zabezpieczenia przeciwpożarowego, zasad ewakuacji oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

W konkursie naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Natalia Górska, Hubert Wasilewski, Szymon Świtalski, Michał Staszak, Szymon Majcherek, Julita Krysiak, Nikola Zakolska.

Opiekun: Jolanta Roszkowska