15 listopada 2021 r. troje uczniów kl. 3BM, Sandra Polewska, Szymon Adamek i Artur Leman, wzięli udział w szkoleniu dla Młodszych Ambasadorów programu Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego, zorganizowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej  w Warszawie. W trakcie warsztatów uczestnicy i uczestniczki poznali podstawowe informacje o Parlamencie Europejskim, jego znaczeniu i możliwościach, jakie oferuje młodym Europejczykom. Mogli także podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z życiem i aktywnością we Wspólnocie Europejskiej, a także wymienić spostrzeżeniami dotyczącymi europejskich wartości, europejskich celów młodzieżowych oraz scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej. 

Spotkanie przebiegało dynamicznie. Pracując zespołowo młodzież miała okazję bliżej się poznać i zastanowić się nad swoją wizją Europy w 2030 r. przygotowując plakaty. W oparciu o dokument ,,Rezolucji Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży: Strategia Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019–2027" młodzi obywatele oceniali, które z jedenastu celów młodzieżowych zawartych w rezolucji są dla nich najważniejsze. Nasi ambasadorzy wrócili zadowoleni, z głowami pełnymi pomysłów i gotowi do nowych zadań.