W dniu 17 listopada 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu ,,Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”, w którym uczestniczyli także uczniowie ZST w Turku. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i pasji młodzieży, inspirowanie do opracowania własnej ścieżki kariery zawodowej i popularyzowanie wiedzy z zakresu problematyki oraz planowania kariery.

Realizacja przedsięwzięcia była poprzedzona warsztatami z zakresu kreowania własnej ścieżki kariery zawodowej, które miały pomóc uczestnikom w poznawaniu siebie, swoich mocnych i słabych stron. Na spotkaniu omówiono także zasady skutecznej autoprezentacji ze wskazaniem, jak zaplanować swoją karierę zawodową. Uczniowie zastanawiali się także, co jest ważne w wyborze ścieżki zawodowej i czym należy się kierować w nabywaniu umiejętności autoprezentacji. 

W ramach pierwszej części, w dniu 8 listopada, nauczyciele ZST przeprowadzili etap szkolny konkursu, w którym zwyciężyli ex aequo  Martyna Światłowska z klasy 2CA i Aleksander Świętaszczyk z klasy 1LF, II miejsce zajęła Dominika Kurzawa z klasy 2TL, a III Weronika Ruda (2CA). Wyróżniono także pracę Samanty Grzelak. Nagrodzone projekty trafiły do etapu międzyszkolnego.

W kolejnej części uczestnicy prezentowali swoje prace przed komisją konkursową. Spośród 10 propozycji  jury po burzliwej naradzie wyłoniło zwycięzców, wśród których na uznanie i I miejsce zasłużył Aleksander Świętaszczyk- uczeń naszego technikum logistycznego, który w swoim projekcie nawiązał do tradycji naszego miasta, czyli kolei wąskotorowej, która jest jednocześnie wielką pasją uczestnika od najmłodszych lat. Przygotował on wspaniałą makietę kolei ze wszystkimi detalami. Drugie miejsce przyznano Martynie Światłowskiej z klasy technikum ekonomicznego, która przygotowała prezentację w formie filmu o swojej przyszłej karierze jako specjalistki HR. Wszyscy uczestnicy otrzymali gratulacje i nagrody rzeczowe.

Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele - doradcy zawodowi: E. Ignasiak, A. Jakomulska oraz nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i logistycznych: M. Pietrzak, E. Madajska, J. Rossa.

Naszym uczniom serdecznie gratulujemy zwycięstwa oraz pasji i zaangażowania w pracę nad projektami.