W dniu 5 listopada 2021 r. najlepsi uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku otrzymali stypendia ufundowane przez współpracujące ze szkołą  przedsiębiorstwa. Nagrody te stanowią  formę wspierania uczniów oraz ich motywowania do dalszego zawodowego doskonalenia się. Tegoroczne stypendium firmy SUN GARDEN, będącej wieloletnim fundatorem nagród, otrzymał – z rąk dyrektora firmy p. Witolda Jareckiego –  uczeń klasy 4CA Bartosz Kurpik,  kształcący się w zawodzie technik mechanik, który uzyskał imponującą średnią ocen – 6.0. W gronie stypendystów znalazł się także Kacper Piąstka kształcący się w zawodzie technik mechatronik (klasa 3BM), który również uzyskał bardzo wysoką średnią ocen – 5.11.

Wzorem ubiegłego roku stypendium ufundowało także przedsiębiorstwo reprezentujące branżę informatyczną – InfoBase. Prezes  firmy – p. Waldemar Werbiński wręczył stypendium Miłoszowi Piekarskiemu z klasy 3TI. Uczeń nie tylko uzyskał wysoką średnią ocen – 5.61, ale i wykazał się  podczas praktyki zawodowej w ww. firmie  niezwykłą sumiennością,  pracowitością i elokwencją. W uznaniu wiedzy i umiejętności Miłosza firma postanowiła  ufundować  stypendium w kwocie dwukrotnie wyższej niż planowano.

Dyrektor ZST  –  pani Wioletta Adamiak złożyła gratulacje wyróżnionym oraz  podkreśliła, że współpraca szkoły z przedsiębiorstwami wpływa na rozwój lokalnego rynku pracy i jest korzystna zarówno dla szkoły, jak i dla pracodawców. Uczniowi zapewnia nabycie umiejętności praktycznych w rzeczywistym środowisku pracy, a pracodawcy stwarza możliwość zatrudnienia pracownika kompetentnego.

Pani Dyrektor wyraziła nadzieję, że kolejne firmy będą zainteresowane wspieraniem rozwoju zawodowego uczniów ZST.