Celem współczesnego kształcenia jest między innymi zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju. Służy temu współpraca szkół z różnymi instytucjami, firmami i uczelniami. Zespół Szkół Technicznych w Turku, w ramach realizacji wyżej wymienionych zadań, od wielu lat współdziała  ze szkołami wyższymi, w tym z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Współpraca zapewnia szkole szerokie spektrum działań na rzecz uczniów. Młodzież  ZST może kształcić swoje umiejętności  i zdobywać wiedzę nie tylko podczas lekcji w szkolnych pracowniach, ale i w czasie zajęć laboratoryjnych lub wykładów prowadzonych przez nauczycieli akademickich.

 Od 5 października br. uczniowie ZST uczestniczą w cyklu wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Ze względu na panującą pandemię  mają one  formę online. Wykład inauguracyjny: Światło nie może się zdecydować – o dwoistej naturze światła, wygłosił dr Mateusz Mrukiewicz z Wydziału Nowych Technologii i Chemii.

W kolejnych tygodniach odbędą się wykłady o następującej tematyce:

Wybrane problemy transportu i ruchu wojsk na terytorium Polski. 

– Wozy bojowe – (czołgi, bojowe wozy piechoty i kołowe transportery opancerzone).

– Sztuczna inteligencja.

– Od pomiarów geodezyjnych do modeli 3D.

– Zastosowanie technik biometrycznych w procesie identyfikacji tożsamości.

– Jak działa silnik lotniczy?

– Co to jest i do czego służy światłowód?

Zajęcia zostały opracowane przez naukowców  Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Wydziału Cybernetyki, Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydziału Elektroniki , Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa oraz Zakładu Technicznych Zastosowań Fizyki.