ZSTJuż po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku wzięli udział w organizowanym przez Zarząd Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Turku- konkursie plastycznym pt.„ Młodzież zapobiega pożarom”. I tym razem nasi reprezentanci odnieśli sukces. W tegorocznej edycji, nad którą patronat honorowy objął Burmistrz Miasta Turku, udział wzięło 15 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego.

Tematyka prac plastycznych dawała duże możliwości interpretacyjne i dotyczyła: udziału strażaków w likwidacji pożarów, akcjach ratowniczo-gaśniczych, wykonywania zadań związanych z ratownictwem ekologicznym i medycznym, zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń ekologicznych, udziału w zawodach sportowo-pożarniczych oraz historii pożarnictwa, a także szeroko rozumianego społecznego zaangażowania.

Wśród tegorocznych laureatów konkursu w kategorii szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych znaleźli się :

I miejsce - Wiktoria Kornacka - klasa I RM
II miejsce - Martyna Światłowska - klasa ICA
III miejsce - Sebastian Banaś - klasa IV TL

Wyróżnione zostały:

Dominika Kurzawa- klasa ITL

Ksenia Krupa- klasa II TGp

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunem konkursu była Magdalena Gonczarewicz