W piątek 30 kwietnia 2021r. absolwenci Zespołu Szkół Technicznych w Turku oficjalnie pożegnali szkołę, w której spędzili cztery lata nauki. Były świadectwa, nagrody i gratulacje. Niestety, to już druga z kolei uroczystość zakończenia szkoły, która odbyła się w warunkach reżimu sanitarnego. Kolejny rocznik odebrał upragnione świadectwa dojrzałości nie na oficjalnym apelu, lecz w kameralnej atmosferze klas, w obecności wychowawców i dyrekcji szkoły. Uzasadnionej radości towarzyszył lęk przed zbliżającymi się egzaminami. Formuła zdalnego nauczania była niewątpliwie sprawdzianem z odpowiedzialności i systematyczności, który wszyscy zdali pomyślnie.

Zgodnie z tradycją najlepsi uczniowie uhonorowani zostali specjalnymi wyróżnieniami.

Nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Posła na Sejm- Ryszarda Bartosika otrzymał Adrian But z klasy 4TL.

Nagrodę Starosty Tureckiego- Dariusza Kałużnego  za wyniki w nauce wręczono Erykowi Gilowi - uczniowi klasy 4TL.

Od lat w Zespole Szkół Technicznych młodzież nie tylko zdobywa wiedzę, ale też uczy się wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Tegoroczną nagrodę ufundowaną przez Starostę Tureckiego za działalność społeczną otrzymała Sara Brzychcy z klasy 4TA.

Uczniowie naszej szkoły nie tylko zdobywają wiedzę, ale też realizują swoje pasje sportowe. Tegoroczna Nagroda Starosty Tureckiego za najlepsze osiągnięcia sportowe trafiła w ręce Karoliny Sawickiej z klasy 4FZ.

W tym roku również Burmistrz Miasta Dobra- Tadeusz Gebler został fundatorem nagrody dla  Wiktorii Kin - mieszkanki gminy Dobra, która osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce.

Natomiast Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych – pani Wioletty Adamiak - za bardzo dobre wyniki w nauce powędrowały do uczennic klasy 4TA- Aleksandry Naguszewskiej oraz Julii Jakubowskiej.

W tym roku laury dla najlepszej klasy w szkole za najwyższą średnią ocen zdobyła 4TA ( wychowawca Małgorzata Pietrzak), w której 14 osób otrzymało świadectwo z wyróżnieniem.

Gratulujemy wszystkim pomyślnego ukończenia szkoły oraz życzymy powodzenia na zbliżających się egzaminach.