Światowy Tydzień Pieniądza – Global Money Week (GMW) jest coroczną kampanią informacyjną na rzecz edukowania dzieci i młodzież, tak by  od najmłodszych lat zyskiwały świadomość finansową i stopniowo rozwijały wiedzę, umiejętności, postawy i nawyki niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji finansowych .Organizatorem projektu  jest Międzynarodowa Sieć ds. Edukacji Finansowej - działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD/INFE.

Rolę koordynatora kampanii GMW na gruncie krajowym pełni Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Koordynacja GMW odbywa się w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR.

Tegoroczne hasło przewodnie GMW 2021 - ’Take care of yourself, takecare of yourmoney’ („Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze”)- podkreśla konieczność budowania finansowej odporności przy jednoczesnym dbaniu o zdrowie w obecnej sytuacji na świecie.

Do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej Global Money Week (GMW) - Światowy Tydzień Pieniądza ( 22-28 marca) przyłączyła się również nasza szkoła. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Turku, w ramach realizacji  GMW, mieli okazję uczestniczyć w webinariach na temat: „Jak zaspokoić jedną z najważniejszych potrzeb człowieka? Poczucie bezpieczeństwa a ryzyko”(lekcja o ubezpieczeniach zorganizowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń) oraz  „Oszustwa na rynku finansowym – dlaczego wciąż im ulegamy” (przygotowane przez UKNF). Młodzież uczestniczyła także  w quizie finansowym, którego pomysłodawcą było  Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej oraz przystąpiła do projektu  badawczego na temat oszczędzania.

W ramach realizowanego  przedsięwzięcia uczniowie wzięli udział w konkursie na prezentację multimedialną pod hasłem „Zadbaj o siebie, zadbaj o swoje pieniądze” oraz konkursie plastycznym na plakat promujący hasło GMW (zorganizowany we współpracy z biblioteką szkolną).

W konkursie na prezentację multimedialną

I miejsce zajął Kacper Baranowski z klasy 2TH ,

II miejsce Cieślak Wiktor  z klasy 1 CA,

III miejsce zajęła Nikola Goździk z klasy 3 CA.

W konkursie plastycznym

I miejsce zajął Adrian Jastrzębski z klasy 3 TG,

II miejsce Donata Zegarska z klasy 2 hsp ,

III miejsce Wiktoria Wawrzyniak z klasy 1 CA.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Kampania GMW z pewnością jest dla młodzieży skutecznym narzędziem do podnoszenia poziomu wiedzy i poszerzania zakresu kompetencji finansowych . Głównym jej założeniem jest wielopoziomowa współpraca pomiędzy instytucjami, praktykami edukacji finansowej i edukatorami zaangażowanymi bezpośrednio w pracę z dziećmi i młodzieżą, a także samymi adresatami GMW, na gruncie lokalnym i w wymiarze międzynarodowym. Szkolnymi koordynatorami kampanii GMW były :  M. Pietrzak, A. Jeż, A. Herman – Szulc, A. Jakomulska oraz  E. Ignasiak.