Unia Europejska i Parlament Europejski - idea, historia i współczesność - to temat zdalnej lekcji europejskiej w języku angielskim w ramach realizowanego przez szkołę programu EPAS (European Parliament Ambassador School). Program ten obejmuje nie tylko przekazywanie wiedzy o faktach dotyczących Unii Europejskiej, lecz także umożliwia doświadczenie, czym jest obywatelstwo europejskie. 23 marca 2021 r. uczniowie klasy 2TGp mieli okazję wziąć udział w lekcji zdalnej na temat Unii Europejskiej. W ramach rozgrzewki językowej przeprowadzona została burza mózgów do hasła „The European Union”. Swoje pierwsze skojarzenia uczniowie umieścili na cyfrowej tablicy Jamboard. 

Następnie pracowali z tekstem zaprezentowanym za pomocą aplikacji Microsoft SWAY. W ten sposób dowiedzieli się, czym jest Unia Europejska, kto wchodzi w skład państw członkowskich UE. Poznali również najważniejsze traktaty będące źródłem pochodzenia wspólnoty europejskiej.  W celu sprawdzenia opanowanej wiedzy przygotowany został quiz za pomocą aplikacji kahoot.it. Na zakończenie uczniowie mogli obejrzeć krótki film, który w sposób obrazowy utrwalił przekazane informacje. W tego rodzaju zajęciach do tej pory udział wzięły również klasy 2FG, 2TMp oraz 1HZ. Zajęcia przeprowadzone zostały przez p. Agatę Jeżak-Komorską.

W kolejnym etapie przeprowadzone zostaną zdalne lekcje w języku niemieckim, które pogłębią wiedzę uczniów na temat Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego.