Live Classes to wyjątkowy projekt nauki języka angielskiego, który powstał dzięki współpracy wydaw-nictwa Pearson oraz instytucji BBC. W ramach projektu prowadzone są „na żywo” zajęcia, które umożliwiają uczniom naukę języka i współpracę z uczniami z całego świata. W trakcie i po lekcji młodzież nie tylko mówi po angielsku i doskonali swoje umiejętności komunikacyjne, ale także poznaje się nawzajem, uczy się szanować i akceptować różnorodność.

W wyżej wymienionym projekcie uczestniczy również nasza szkoła. W ramach innowacji pedagogicznej Jesteśmy częścią świata, która realizowana jest od 18 stycznia do 18 czerwca br.,  uczniowie klasy 3TL 2/2 mieli okazję uczestniczyć w międzynarodowej lekcji - BIG LIVE LESSON, która odbyła się 10 marca. Lekcję zatytułowaną Adventures of a Lifetime poprowadził p. Harry Waters.  Uczniowie –  po raz pierwszy –   uczyli się z nastolatkami z Hiszpanii, Rosji, Czech, Francji oraz Włoch.  Mogli również porozmawiać z native speakerem.

Uczestnictwo w ww. projekcie zakończy się 24 marca kolejną lekcją: The cost of higher education. Następne etapy innowacji będą realizowane na platformie eTwinning:)

Koordynatorem projektu jest p. Agata Nowakowska-Siepka.