Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Turku informuje, że program „Moje boisko – Orlik 2012” wygasł z dniem 31.12.2020. W związku z powyższym od 01.01.2021 r. boisko orlik jest udostępniane tylko na potrzeby szkoły.