W dniach od 10 do 15 marca 2021 r. odbyła się wirtualna mobilność uczniów w ramach projektu Erasmus+ “BULLYINGisNEVERok”. Z powodu pandemii COVID-19 spotkanie odbyło się z rocznym opóźnieniem i w nowej formie - mobilności zdalnej.

Przez kilka dni uczestnicy projektu z naszej szkoły, a także włoskiego Istituto di Istruzione Superiore "Enzo Ferrari", hiszpańskiego IES Las Encinas i greckiego 6TH Secondary School of Drama, spotykali się poprzez aplikację Google Meet i wymieniali informacje na platformie eTwinning. Gospodarzami trzeciej mobilności byli tym razem młodzi Hiszpanie. Za pomocą prezentacji multimedialnych starali się zaprezentować nam swoje miasto, Sewillę, wraz z jej najciekawszymi zabytkami. Zwiedziliśmy wirtualnie także inne andaluzyjskie miasto - Kordobę. Odbyliśmy także wirtualny spacer po hiszpańskiej szkole.

 Po części historyczno-kulturalnej przyszedł czas na prezentację efektów naszych prac projektowych związanych z nękaniem i cyberprzemocą. Uczestnicy ze wszystkich krajów prezentowali swoje prace. Uczniowie z Hiszpanii opracowali materiały na temat tego, jak powinni postępować świadkowie bullying’u. Uczniowie z ZST przedstawili prezentację na temat postępowania wobec nękania z perspektywy uczniów, nauczycieli, a także rodziców, oraz jak być aktywnym i odpowiedzialnym obywatelem. Zaprezentowali także film na temat naszej szkoły. Uczniowie z Grecji skupili się na cyberprzemocy i nękaniu w sieci. Prezentacje włoskie dotyczyły nękania z perspektywy ofiary i jak poradzić sobie doświadczając nękania ze strony rówieśników. Na zakończenie uczestnicy mogli rozwiązać quiz w aplikacji kahoot.it i sprawdzić swoją wiedzę na temat nękania.

Mimo pandemii uczniowie pracują wspólnie nad projektami Erasmus+. Poszerzają swoją wiedzę, szlifują język angielski oraz zdobywają nowe kompetencje.