W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Technicznych w Turku odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej „Młody przedsiębiorca 2013” pod patronatem Wicemarszałka Sejmu RP  Eugeniusza Grzeszczaka.
Już po raz szósty konkurs został zorganizowany we współpracy Zespołu Szkół Technicznych w Turku z Turecką Izbą Gospodarczą. Wśród zaproszonych gości byli: Starosta Turecki Zbigniew Bartosik, Dyrektor Biura Wicemarszałka Sejmu RP Ewa Król, Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej Tomasz Wroniak.

Do udziału w konkursie  zostali zaproszeni uczniowie klas III gimnazjów powiatu tureckiego oraz uczniowie szkół średnich z województwa wielkopolskiego. Zadaniem gimnazjalistów było wcześniejsze przygotowanie prezentacji multimedialnej lub pracy plastycznej pod hasłem „Jak rozpocząć działalność gospodarczą. Moja firma w przyszłości”. Prace  zostały ocenione przez nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, a nagrody wręczono w dniu konkursu. I miejsce zajął uczeń Gimnazjum nr 1 w Turku – Kamil Szymański; II miejsce zajęła uczennica  Gimnazjum we Władysławowie – Klaudia Koligat, a III miejsce - uczennica Gimnazjum we Władysławowie – Magdalena Łopata. Wyżej wymienieni otrzymali nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Wyróżnienia zostały przyznane następującym uczniom: Joannie Bodlak – Gimnazjum w Dobrej; Konradowi Kaczmarkowi – Gimnazjum nr 1 w Turku, Annie Płoszaj - Gimnazjum nr 1 w Turku. Opiekunami gimnazjalistów byli: Wiesław Kulig, Beata Grzelka oraz Paweł Janicki.Kolejny etap konkursu skierowany był do uczniów szkół średnich. Uczestniczyły w nim: Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy – opiekun  uczniów - pani Alina Raczkowska, Liceum Ogólnokształcące w Turku – opiekun - pani Emilia Bartczak, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – opiekun - pani Elżbieta Szewczyk oraz Zespół Szkół Technicznych w Turku.

Rywalizację poprzedzono przygotowaną przez organizatorów prezentacją multimedialną dotyczącą etapów rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Współzawodnictwo szkół średnich zostało przeprowadzone w dwóch częściach: pierwsza  w formie testu indywidualnego, druga w formie quizu. Quiz miał charakter rozgrywek grupowych. W skład każdej grupy wchodzili przedstawiciele różnych szkół. Ich zadaniem było przygotowanie reklamy wskazanej firmy czy też określenie sposobu zainwestowania kwoty wygranej w Lotto. Pozostałe pytania dotyczyły zagadnień związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. W czasie, gdy grupy zastanawiały się nad udzieleniem odpowiedzi na pytania, publiczność miała możliwość obejrzenia filmów o tematyce ekonomicznej oraz wysłuchania ciekawostek ekonomicznych. Nagrody za I miejsce w quizie ufundował i wręczył prezes Tureckiej Izby Gospodarczej Tomasz Wroniak. Otrzymali je uczniowie: Karolina Kałużna, reprezentująca Zespół Szkół Technicznych w Turku, Jacek Jastrzębski, reprezentujący Liceum Ogólnokształcące w Turku oraz Kacper Suberski – uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy. Nagrody za II, III i IV miejsce zostały ufundowane przez sponsorów:  Starostwo Powiatowe w Turku, Profim, Sun – Garden, Sintur, Emika.

W rozgrywkach indywidualnych – w teście - I miejsce zajęła Izabela Ruszkowska - uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy, II miejsce zajęła Aleksandra Grzelewska,  a III miejsce -  Daria Pietrzak – obie uczennice reprezentowały Zespół Szkół Technicznych w Turku. Nagrody dla zwycięzców ufundował wicemarszałek sejmu Eugeniusz Grzeszczak. Za kolejne miejsca w teście również przyznano nagrody ufundowane przez wyżej wymienionych sponsorów.

Celem konkursu było propagowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, a także zmotywowanie młodego pokolenia do aktywności zawodowej.

Imprezę zakończyło podpisanie porozumienia między Zespołem Szkół  Technicznych w Turku a Turecką Izbą Gospodarczą.

Konkurs zorganizowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych Zespołu Szkół Technicznych w Turku: Małgorzata Pietrzak, Anita Herman – Szulc,  Agata Jeż, Tomasz Szczap.

{morfeo 30}