W dniu 20 lutego 2014 r. nasza szkoła uzyskała pełne prawo do użytkowania lokalu po Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, stanowiącego własność powiatu tureckiego i miasta Turku.
Podpisanie porozumienia przez dyrektora ZST  w Turku Pana Mariusza Seńko oraz starostów - Panów Zbigniewa Bartosika i Władysława Karskiego, a także Burmistrza Miasta Turku Pana Zdzisława Czapli i Przewodniczącego Rady Miasta Pana Marka Pańczyka, świadczy o przychyleniu się władz powiatu i miasta do próśb dyrektora szkoły, który wielokrotnie informował o problemach lokalowych placówki i niedogodnościach wynikających z dwuzmianowego systemu pracy.
Dzięki podjęciu stosownych decyzji przez władze obu samorządów, z dniem 1 września 2014 r. faktem stanie się jednozmianowy system pracy największej powiatowej szkoły średniej. Jednocześnie  rozwiązany zostanie problem dojazdu i powrotu ze szkoły, co z pewnością sprawi, że oferta edukacyjna szkoły będzie jeszcze bardziej atrakcyjna dla absolwentów gimnazjów.

Dyrekcja, pracownicy i młodzież Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku wyrażają swoją wdzięczność Wszystkim, którzy przyczynili się do polepszenia warunków pracy szkoły oraz dalszych działań związanych z rozwojem naszej placówki.

Fot. Starostwo Powiatowe w Turku / Urząd Miejski w Turku

{gallery}2014.02.20-nowy-budynek{/gallery}