18 lutego 2014 r. ulicami Turku odbył się Marsz Hakowicza, zorganizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu dla Młodzieży „Mam Haka Na Raka”. Ideą jego jest zaangażowanie młodych ludzi do kształtowania postaw prozdrowotnych dorosłych Polaków poprzez edukację oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych. Tegoroczna 7. edycja jest poświęcona nowotworom układu chłonnego – chłoniakom.
W marszu wzięli udział uczniowie klas 3TG i 3TH na czele z Hakowiczami: Agatą Ściborowską, Natalią Sobczak, Martą Dużyńską, Eweliną Ptak i Michałem Trzcińskim. Uczniowie nieśli plakaty związane tematycznie z nowotworami. Wraz z opiekunami przemaszerowali ul. 3-go Maja, minęli  Plac Wojska Polskiego i targowisko, zatrzymali się przy NZOZ Medicus, po czym, ulicą Piłsudskiego, wrócili do ZST. Celem akcji było poinformowanie środowiska lokalnego o wzrastającej liczbie zachorowań na chłoniaki, o typowych objawach tych nowotworów oraz namawianie do wykonywania badań profilaktycznych. Hakowicze rozdawali ulotki informacyjne oraz częstowali przechodniów cukierkami „raczkami”.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu przedsięwzięciu uda się uratować czyjeś życie.

Nad przebiegiem akcji czuwały panie M. Piątkowska – nauczycielka języka angielskiego oraz A. Milczarek – psycholog szkolny.